English
  Sự kiện 2009
 
Sự kiện năm 2009
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
26
28
29
30
31
 
 
04 - 5 - 2009:
 

TẬP HUẤN VILASAL

"“DỊCH VỤ THAM KHẢO – THỰC HÀNH PHẦN MỀM NGUỒN
MỞ THƯ VIỆN SỐ GREENSTONE”"

Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên, 4 – 8/5/2009

 

Sáng ngày 4/5/2009, VILASAL tổ chức khai giảng Lớp tập huấn “Dịch vụ tham khảo – Thực hành Phần mềm nguồn mở Thư viện số Greenstone” tại Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên. Ngoài số học viên là Hội viên VILASAL, một số học viên đến từ các trường đại học khu vực phía Bắc.

Tại buổi khai giảng, Giảng viên Nguyễn Minh Hiệp trình bày bài giảng về “Công nghệ mới” và nhấn mạnh rằng: Trước đây, trong hoạt động của một cơ quan thông tin, công tác kỹ thuật (technical services) chiếm một tỷ lệ rất cao so với công tác phục vụ (public services). Ngày nay thì ngược lại, công tác phục vụ mà cụ thể là Dịch vụ tham khảo – Reference Services với việc ứng dụng Công nghệ mới đã là công tác chủ đạo của một thư viện trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin cho mọi người.

Tuy nhiên, Dịch vụ tham khảo là một hoạt động dịch vụ thông tin khá mới mẽ đối với Thư viện Việt Nam. Ngoài phần lý thuyết, học viên được thực hành về chọn và đánh giá công cụ tham khảo; đặc biệt là thực hành phỏng vấn, vì đối với Dịch vụ tham khảo, công tác phỏng vấn độc giả để nắm được yêu cầu thông tin là rất quan trọng – Interview is the core of Reference Services.

 

            
                             Thực hành chọn và đánh giá                                                     Thực hành phỏng vấn                       
                                   công cụ tham khảo                                                        

 

Trong phần “Thực hành Phần mềm nguồn mở Thư viện số Greenstone” học viên thực hành thành thạo tất cả những thao tác từ download phần mềm, biên mục tạo lập siêu dữ liệu, tổ chức giao diện bộ sưu tập, đến xuất bản bộ sưu tập. Cuối cùng mỗi người tự mình tạo lập một bộ sưu tập cá nhân và tái đóng gói lên CD-ROM – Đây được xem như là thành quả của khóa học cho mỗi học viên.

                                              Học viên thực hành tạo lập bộ sưu tập Greenstone cá nhân   

Lớp học kết thúc vào chiều ngày 8/5/2009.

Những Lớp tập huấn VILASAL luôn mang đến những hiệu quả thiết thực cho mọi người. Đến nay, Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên đã tiếp hơn một ngàn lượt học viên; đã huấn luyện thành thạo rất nhiều chuyên viên có khả năng đổi mới công tác nghiệp vụ tại đơn vị mình. Điều này đồng nghĩa với việc thúc đẩy ngành Thư viện Việt Nam nhanh chóng tiến đến HỘI NHẬP.