English
  Sự kiện 1997
 
Sự kiện năm 1997
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
15
16
19
20
22
23
24
 
 
25
26
27
28
30
31
 
 
29 - 5 - 1997: Ông Nguyễn Minh Hiệp tham dự Hội nghị " Nâng cao chất lượng đào tạo " do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức.
 
21 - 5 - 1997 :
Bà Francine Bernard, Giám đốc Thư viện
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Thực phẩm Canada thăm Thư viện Cao học.
 

Cùng đi với Bà Francine Bernard, BA., M.B.S.I. đến thăm Thư viện Cao học vào ngày 21/5/1997 còn có Ông Chi Bao Do, Ph.D. Nhà Sinh lý học Cây trồng thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Thực phẩm Canada; về phía Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có Ông Tống Văn Hằng, Trưởng ban Tổ chức, cùng đi với khách.

Cũng như những vị khách nước ngoài khác khi đến viếng thăm Thư viện Cao học Bà Francine Bernard đã bày tỏ ấn tượng sâu sắc về những ứng dụng Web Sites của Thư viện Cao học và nhất là hệ thống ONLINE CATALOG sử dụng phần mềm dựa vào Web. Bà Francine Bernard hứa sẽ làm việc với tổ chức AUPELF-UREF để trợ giúp Thư viện về mặt tư liệu.

 
 
18 - 5 - 1997: Thư viện tham dự Liên hoan tổng kết đợt triển lãm "Tháng Sách, báo, tạp chí, tài liệu Khoa học & Kỹ thuật " tại Trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.
 
 
17 - 5 - 1997: Ông NGUYỄN TUYẾN tham dự Hội thảo "Mô phỏng quản trị doanh nghiệp trên máy tính - công cụ trợ giúp quản lý hiện đại & độc đáo " tại Trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.
 
 
14 - 5 - 1997: Ông Nguyễn Minh Hiệp tham dự Hội thảo "Microsoft SQL Server & Intranet " do công ty CMC tổ chức tại Nhà Văn hóa Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 
 
3 - 5 - 1997:
Hội thảo Thư viện "Mô hình Thư viện hiện đại và Tiêu đề Đề mục"
tại TT. Thông tin Khoa học & Công nghệ
 

Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức cuộc hội thảo thư viện " Mô hình Thư viện hiện đại và Tiêu đề Đề mục " trong khuôn khổ hoạt động triển lãm "Tháng Sách, Tạp chí, Báo, Tài liệu Khoa học Kỹ thuật" tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình Hội thảo gồm:

Giới thiệu Mô hình Thư viện hiện đại (Báo cáo viên: Ông NGUYỄN MINH HIỆP , Thạc sĩ Khoa học Thông tin và Thư viện, Đại học Simmons , Boston, Massachusetts, Hoa kỳ; Cộng tác viên Trung tâm Chương trình Thư viện Thế giới Mortenson , Đại học Illinois):

 • Thư viện hiện đại:
  - Vai trò xã hội đối với thư viện
  - Vai trò thư viện đối với xã hội.

Trong phần này Báo cáo viên có nói: " Sự nghiệp phát triển Thư viện như môt người đi trên một chiếc xe đạp: cầm chắc tay lái, mắt nhìn đúng hướng, và đạp thật nhanh " và đặc biệt lưu ý đến việc xác định hướng đi.

 • Giới thiệu hoạt động thư viện hiện đại
  - Mạng liên thư viện
  + Mạng diện hẹp: Mạng địa phương (Hệ thống thư viện công cộng Bang Illinois) và Mạng liên kết trong một trường đại học (Mạng HOLLIS trường Đại học Harvard)
  + Mạng vùng: ILLINET Online Plus (Bang Illinois) và NELINET (Vùng New England)
  - Mạng Thư mục: RLIN (Research Libraries Information Network), WLN (Western Libraries Network, và OCLC (Online Computer Library Center).
  - Cơ sở dữ liệu trực tuyến: DIALOG (Knight-Ridder Information, Inc.) và LEXIS-NEXIS (Reed Elsevier Properties, Inc.)
 • Internet - Xa lộ Thông tin:
  - Truyền tin trên Internet: Email, Talk, Netiquette, Tin, Bulletin board, và Newsgroup
  - Thông tin trên Internet: Gopher - Veronica, Archie, FTP (File Transfer Program), Telnet, và World Wide Web (HTTP, Web Server, Homepage, HTML, và Web Browser).
 • Thư viện ảo (Virtual Library): Library of Congress Virtual Library và Virtual Electronic Library - Committee on Institutional Cooperation.
 • Thư viện số (Digital Library): Thư viện số Đại học Illinois tại Urbana-Champaign.
 • Chúng ta làm gì để hội nhập vào thế giới hiện đại của thông tin và thư viện hiện nay ?
  - Tổ chức thống nhất nghiệp vụ
  - Sử dụng hệ thống Tiêu đề Đề mục (Subject Headings) và hướng dẫn độc giả làm quen với Đề mục để chuẩn bị đi vào rừng thông tin hiện nay.
  - Tin học hóa thư viện: Vai trò người Cán bộ Thư viện trong việc tin học hóa là phân tích Hệ thống và đứng giữa lãnh đạo và vendor (nhà thầu).
 • Giới thiệu Thư viện Cao học - Trung tâm Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên như là một Vendor Thư viện: Có thể tư vấn hoặc tổ chức các loại hình thư viện theo hướng tiên tiến nhất: Kho mở, Sử dụng mã gạch (bar code), và Dịch vụ Online với Online catalog và sẳn sàng liên thông với Internet.

Tường thuật Hội thảo Thư viện " Phân loại và Tiêu đề Đề mục - Classification and Subject Headings" tại Hà nội từ 16 - 19 / 4 / 1997 (Báo cáo viên: Ông NGUYỄN TUYẾN , Cử nhân Khoa học Thông tin và Thư viện, Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh).

Hội thảo Thư viện " Phân loại và Tiêu đề Đề mục - Classification and Subject Headings" được tổ chức do sự kết hợp giữa Trường Cao học Khoa học Thông tin và Thư viện thuộc Đại học Simmons và Viện Harvard-Yenching với Thư viện Quốc gia Việt nam dưới sự tài trợ của Tổ chức United Board of Christan Higher Education Asia. Hội thảo diễn ra tại khách sạn Tây Hồ từ 16-19 /4 / 1997 gồm các đề tài chung quanh vấn đề Phân loại và Tiêu đề Đề mục được trình bày bởi những Báo cáo viên sau:

 1. Tiến sĩ Patricia Oyler , Giáo sư Trường Cao học Khoa học Thông tin và Thư viện thuộc Đại học Simmons , Boston, Massachusetts:
  • Giới thiệu mục đích và yêu cầu của Hội thảo.
  • Hệ thống Phân loại Thập phân Quốc tế (UDC).
 2. Bà Joan Mitchell , Chủ biên, Bộ phận Phân loại Thập phân Dewey, Thư viện Quốc hội Hoa kỳ:
 3. Tiến sĩ Lois M. Chan , Giáo sư Trường Khoa học Thông tin và Thư viện thuộc Đại học Kentucky:
 4. Bà Lynn M. El-Hoshy , Chuyên gia Phân loại Thư viện Quốc hội Hoa kỳ:
  • Vai trò Tiêu đề Đề mục và Từ ngữ kiểm soát.
  • Xây dựng Khung Đề mục dựa vào Khung Đề mục Quốc hội Hoa kỳ (LC Subject Headings).

Thử bàn về phương pháp xây dựng Khung Đề mục" (Báo cáo viên: Ông LÊ NGỌC OÁNH, Thạc sĩ Khoa học Thư viện, Đại học Emporia, Kansas, Hoa kỳ.

 1. Cấu trúc của một Tiêu đề Đề mục :
  • Sự khác nhau giữa Đề mục và Từ khóa.
  • 9 nguyên tắc của Hiệp hội Thư viện Thế giới (IFLA) về việc xây dựng Tiêu đề Đề mục .
  • Sự cần thiết phải xây dựng Tiêu đề Đề mục .
 2. Xây dựng Khung Đề mục:
  • Dịch từ " LC Subject Headings " hoặc " Sears List of Subject Headings "
  • Biên soạn.
 3. Ai xây dựng Khung Đề mục ?
  • Hội Thư viện Việt nam ?
  • Thư viện Quốc gia Việt nam ?
  • Thành lập một Nhóm Chuyên gia Thư viện ?

Thành phần tham dự Hội thảo Thư viện:

 • Lãnh đạo và Cán bộ nghiệp vụ Thư viện:

  • Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

  • Thư viện Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

  • Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

  • Thư viện Trường Đại học Luật, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

  • Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

  • Thư viện Trường và Khoa của Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

  • Thư viện Trường Đại học Hàng hải TP. Hồ Chí Minh

  • Thư viện Trường Đại học Dân lập Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

  • Thư viện Trường Đại học Mở - Bán công, TP. Hồ Chí Minh

  • Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

  • Thư viện Trường Cao đẳng Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

  • Thư viện Trường Cao đẳng Bán công Marketing TP. Hồ Chí Minh

  • Thư viện Trường Trung học Quân y II TP. Hồ Chí Minh

  • Thư viện Viện Khoa học Xã hội TP. Hồ Chí Minh

  • Thư viện Viện Trao đổi văn hóa với Pháp

  • Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

  • Trung tâm Thông tin Tư liệu Liên đoàn Địa Chất 6

  • Trung tâm Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

 • Cán bộ giảng dạy và Sinh viên Khoa Thư viện trường:
  • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
  • Cao đẳng Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
 • Ban chấp hành Hội Thông tin - Thư viện TP. Hồ Chí Minh
 • Đại diện Báo Thanh niên
 • Một số Cựu giáo sư
 • Một số Sinh viên Trường:
  • Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
  • Đại học Kiến trúc, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
  • Đại học Mở - Bán công, TP. Hồ Chí Minh