English
  Sự kiện 1998
 
Sự kiện năm 1998
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
27
28
29
30
31
 
 
26 - 6 - 1998:
Hội thảo " Dịch vụ tham khảo trong thư viện đại học" do Ông Wayne Montgomery trình bày tại Thư viện Cao học. (Xem file PDF)
 
8 - 6 - 1998:
Bà Gwyneth Morgan, cán bộ Ban Quản lý dịch vụ thông tin vùng Á châu-Thái bình dương thuộc Hội đồng Anh trung ương viếng thăm Thư viện Cao học. (Xem file PDF)