English
  Sự kiện 2000
 
Sự kiện năm 2000
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
31
 
 
30 - 6 - 2000:
Hội thảo chuyên đề Quý II/2000 Câu lạc bộ Thư viện "Vai trò Thư viện Đại học " tại Thư viện ĐH Cần thơ. (Xem file PDF)