English
  Sự kiện 2001
 
Sự kiện năm 2001
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
 
 
  16 - 6 - 2001:
Ông Nguyễn Minh Hiệp Tham gia buổi "Trao đổi nghiệp vụ" tại TT. Thông tin Thư viện ĐHQG HÀ NỘI. (Xem file PDF)
 
  16 - 6 - 2001:
Ông Nguyễn Minh Hiệp Tham dự tọa đàm với đề tài "Bạn đọc với công tác xuất bản, Phát hành, và Thư viện" tại Hội Trường ĐHQG Hà Nội (Xem file PDF)  
 
  7 - 6 - 2001:
Hội nghị "Thành lập Liên hiệp Thư viện các Trường đại học khu vực phía Nam" tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. (Xem file PDF)