English
  Sự kiện 2002
 
Sự kiện năm 2002
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
25
26
27
28
29
30
 
 
24 - 6 - 2002 :
Ông Đinh Xuân Phúc tham gia khoá học "Tra cứu thông tin trực tuyến"  do Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức tại Thư viện Đại học Kinh tế TP.HCM, từ ngày 24/06/2002 đến 28/06/2002.
 
06 - 6 - 2002 :

Ông Nguyễn Minh Hiệp, tham gia "Hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy" tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.