English
  Sự kiện 2003
 
Sự kiện năm 2003
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
17
19
20
21
22
23
 
 
25
26
27
28
29
30
 
 
24 - 06 - 2003:
Thư viện trình bày Dự án Thư viện số ĐH Khoa học Tự nhiên trước Ban lãnh đạo ĐH Quốc gia TP. H
 
18 - 06 - 2003:
Hội thảo"Hiện đại hóa thư viện - Workshop on Library Modernization" do Liên hiêp thư viện các trường đại học khu vực phía Nam kết hợp với Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. HCM., trường ĐH. Khoa học Huế với sự tài trợ của Công ty Văn hóa phẩm Phương Nam và Công ty Tin học Lạc Việt tổ chức tại trường ĐH. Khoa học Huế từ ngày 18/6/2003 đến ngày 20/6/2003. (Xem file PDF)
 
16 - 06 - 2003:
Thư viện thông qua Dự án Thư viện số ĐH Khoa học Tự nhiên tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên