English
  Sự kiện 2008
 
Sự kiện năm 2008
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
26
28
29
30
 
 
9 - 6 - 2008:
 

KHAI GIẢNG KHOÁ TẬP HUẤN

NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Đại học Sài Gòn, từ 9 - 20/06/2008

 

Sáng ngày 9/6/2008, Khóa tập huấn “Nâng cao năng lực nghiệp vụ thư viện trường học” đã được khai giảng tại Trường ĐH Sài Gòn. Đây là khóa tập huấn nghiệp vụ thư viện lần thứ tư do Học viện Quản lý giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Khóa tập huấn này lần đầu tiên được giảng dạy với một Chương trình đổi mới do Khoa Thư viện Thông tin trường Đại học Sài Gòn hợp tác thiết kế với Học viện Quản lý giáo dục, và được giảng dạy bởi những chuyên gia quen thuộc trong lĩnh vực đổi mới công tác nghiệp vụ thư viện thông tin, đó là:
    • ThS. LÊ NGỌC OÁNH, Giảng viên Khoa Thư viện Thông tin trường ĐH Sài Gòn;
    • ThS. NGUYỄN MINH HIỆP, GĐ. Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM;
    • ThS. DƯƠNG THÚY HƯƠNG, PGĐ. Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM.

            
                                                           Quang cảnh buổi khai giảng khoá tập huấn

            
              ThS. Hoàng Văn Năng, Phó hiệu trưởng                    ThS. Nguyễn Minh Hiệp mở đầu chuyên đề                   
         ĐH Sài Gòn phát biểu tại buổi khai giảng              “Nhập môn Khoa học Thông tin-Thư viện”

Lớp học quy tụ 50 học viên là cán bộ thư viện từ các trường phổ thông, cao đẳng, và đại học thuộc khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Khóa học được tiến hành trong hai tuần. Ngoài những khái niệm truyền thống, học viên được tiếp thu những ý tưởng đổi mới và trang bị những tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện đại. Đó là:
    • Biên mục mô tả AACR2 với việc tích hợp MARC 21;
    • Phân loại DDC;
    • Biên mục đề mục thay thế cho Định chủ đề, Định từ khóa;
    • Dịch vụ tham khảo thay thế cho Công tác thư mục;
    • Ứng dụng tin học trong mọi hoạt động thư viện.

Ngoài ra học viên còn được tham quan Thư viện ĐH Sài Gòn và Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM.