English
  Sự kiện 1997
 
Sự kiện năm 1997
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
7
8
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
 
 
9 - 6 - 1997:
Thư viện Trường ĐH KH Tự nhiên nhận bàn giao tư liệu từ Thư viện Trường ĐH KH Xã hội & Nhân văn
 

T hư viện đã tiến hành nhận sách chia từ Thư viện Đại học Tổng hợp cũ do Thư viện ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn chủ động chọn và bàn giao cho Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên, số lượng gồm:

Sách
  • Sách tiếng Việt: 4.777 cuốn
  • Giáo trình : 5.911 cuốn
  • Sách Tiếng Anh, Pháp: 6.522 cuốn
  • Sách Tiếng Nga: 8.444 cuốn
Tạp chí
  • Tạp chí Nga, Anh, Pháp, Việt: 40.280

Toàn bộ nội dung tư liệu trên đều là Khoa học tự nhiên, Thư viện đã ký nhận bàn giao đợt I. Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn đang tiếp tục rút sách Khoa học tự nhiên còn khá nhiều trong kho để giao tiếp đợt II trong đó gồm có số sách Khoa học tự nhiên rất có giá trị nằm ở kho mở mà Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn cho biết là đã quên bàn giao trong đợt I.

 
 
6 - 6 - 1997 :
Đoàn Công ty xe hơi Toyota thăm Thư viện Cao học
 

Đ oàn Công ty xe hơi Toyota nhân chuyến làm việc với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã viếng thăm Thư viện Cao học vào ngày 6/6/1997 . Đoàn gồm có Ông Hiromasa Neishi, Tổng giám đốc vùng Á châu, Công ty xe hơi Toyota; Ông Takashi Hasegawa, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xe hơi Toyota Việt nam; và Ông Mitsuru Nagasawa, Viện trưởng Viện Kỹ thuật Toyota.

Được biết Công ty xe hơi Toyota đã cấp học bỗng cho 15 sinh viên xuất sắc cúa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, mỗi học bỗng được cấp 360 USD. Ngoài ra Viện Kỹ thuật Toyota nhận đào tạo Master of Science cho 1-2 sinh viên cao học mỗi năm từ nay đến năm 2000, mọi chi phí do Viện Kỹ thuật Toyota tài trợ.