English
  Sự kiện 1999
 
Sự kiện năm 1999
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
 
 
20 - 7 - 1999:
Ông Nguyễn Minh Hiệp tham dự với tư cách giảng viên Lớp Tập huấn"Bồi dưỡng kiến thức quản lý thư viện cấp tỉnh, TP khu vực phía Nam" (TP. Hồ Chí Minh, 20/7 - 28/7/1999).  (Xem file PDF)
 
3 - 7 - 1999:
Hội thảo quý II/99 của Câu lạc bộ thư viện "Chuẩn hóa nghiệp vụ" tại Thư viện Cao học(Xem file PDF)