English
  Sự kiện 2000
 
Sự kiện năm 2000
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
18
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
19 - 7 - 2000:
Hội thảo chuyên đề "Thư viện điện tử trên Web" do Tập đoàn iGroup, Thái lan tổ chức tại Khách sạn New World ngày 19/7/2000. (Xem file PDF)
 
17 - 7 - 2000:
Hội đồng Anh TP. Hồ Chí Minh tặng sách văn học đợt IV cho Thư viện Cao học. (Xem file PDF)
 
01 - 7 - 2000:
Câu lạc bộ Thư viện du khảo Thành phố Cần thơ. (Xem file PDF)