English
  Sự kiện 2002
 
Sự kiện năm 2002
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
15 - 7 - 2002 :
TẬP HUẤN
QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CÔNG TÁC THƯ VIỆN
Từ ngày 15/7 - 19/7/2002 tại TP. Nha Trang
 

Vào ngày 15 -18/7/2002. Viện nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật phối hợp với Vụ Thư viện và Vụ Kế Hoạch tổ chức tập huấn "Quản lý và bảo vệ môi trường trong công tác thư viện" tại Hội trường khách sạn Hải Yến, 40 Trần Phú, TP. Nha Trang

Thành phần tham dự:

 • Đại diện của Bộ Văn hóa Thông tin
 • Đại diện của Vụ Thư viện
 • Đại diện Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật
 • Cán bộ Thư viện từ 60 thư viện (10 thư viện đại học, 50 thư viện công cộng và một số cơ quan khác) với 62 học viên chính thức.

Thành phần giảng viên:

 • KS. Nguyễn Nguyên Cương, Cục Môi trường.
 • GS.TSKH. Vũ Cao Đàm, ĐH KHXH & NV, ĐHQG Hà Nội.
 • ThS. Nguyễn Thị Bắc, giám đốc Thư viện KHTH TP.HCM.
 • GS. TSKH. Lê Huy Bá, ĐHQG. TP.HCM.
 • TS. BS. Nguyễn Huy Nga, Phó vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

Nội dung chương trình tập huấn:

Chuyên đề " Môi trường và phát triển bền vững" (KS. Nguyễn Nguyên Cương), Vấn đề trọng tâm là Hội nghị thượng đỉnh trái đất tại Rio de Janiero (Brasil) vào tháng 6/1992. Bao gồm 18.000 người từ 160 quốc gia, trong đó có hơn 100 Nguyên thủ quốc gia và Vua họp bàn trong 10 ngày.

 • Hội nghị kết luận : Phát triển bền vững là mục tiêu của toàn nhân loại trong thế kỷ 21.
 • Các văn bản chính của Hội nghị : 5 văn bản
  • Tuyên bố Rio về môi trường và phát triển (27 nguyên tắc)
  • Tuyên bố các nguyên tắc về rừng (15 nguyên tắc)
  • Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
  • Công ước về đa dạng sinh học
  • Chương trình nghị sự về sự thay đổi
  • ( chương trình nghị sự 21)
Trong đó quan trọng nhất là chương trình Nghị sự 21, trên nền tảng này các quốc gia đã ký cam kết bảo vệ môi trường. Việt Nam hiện đang xây dựng các nội dung về bảo vệ môi trường để chuẩn bị cho tham dự Hội nghị thượng đỉnh trái đất lần thứ II vào tháng 8/2002 tại Nam Phi.
Tháng 8/ 2000, Thủ tướng chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và một số cơ quan khác xây dựng chương trình nghị sự 21. với nội dung " Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho các nhu cầu của thề hệ mai sau". Chưong trình gồm có 6 phần, trong đó phần 3 là những lĩnh vực xã hội cần ưu tiên nhằm tiến tới phát triển bền vững
  • Hạ mức tăng dân số
  • Xóa đói giảm nghèo
  • Định hướng đô thị hóa
  • Nâng cao chất lượng giáo dục
  • Phát triển số lượng và nâng cao chất lượng của dịch vụ bảo vệ sức khỏe
 • Nguyên tắc của sự phát triển bền vững
  • Nguyên tắc phải bồi thường khi gây thiệt hại - thực hiện công bằng xã hội
  • Nguyên tắc hợp tác - đảm bảo để thực hiện
Hội nghị sắp tới ở Nam Phi sẽ quan tâm đến 18 lĩnh vực, trong đó có sản xuất lương thực đề phòng nạn đói có thể xảy ra vào năm 2007 như dự báo.
 • Chuyên đề "Luật pháp và chính sách bảo vệ môi trường". Trình bày :
  • Khái niệm về môi trường và quản lý môi trường bằng pháp luật
  • Thực trạng về vấn đề môi trường của Việt Nam
  • Các văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường, có tài liệu tham khảo kèm theo.
  • Tình hình thực hiện các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường
  • Các quá trình xây dựng và cấu trúc của luật bảo vệ môi trường
  • Các nội dung cơ bản của luật bảo vệ môi trường
 • Chuyên đề " Xã hội học môi trường - cơ sở khoa học xã hội của quản lý môi trường"
  • Logic phát triển của Xã hội học mội trường
   • Xã hội học môi trường II (Environment Sociology)
   • Xã hội học môi trường I (Sociology Environment)
   • Sinh thái học nhân văn (Human Ecology)
   • Sinh thái học khuyết nhân văn (Human Exemptionalism Ecology)
  • Hai giai đoạn phát triển
   • Sociology of Environment : dùng xã hội học để nghiên cứu môi trường
   • Environment Sociology : nghiên cứu các sự kiện xã hội liên quan đến môi trường
  • Chức năng của môi trường
   • Không gian sinh sống của con người
   • Cung cấp các nguồn tài nguyên cho con người
   • Chứa đựng chất thải do con người tạo ra
  • Xung đột môi trường, các dạng xung đột
   • Xung đột nhận thức
   • Xung đột mục tiêu
   • Xung đột lợi ích
   • Xung đột quyền lực
  • Các đối tác trong xung đột môi trường
   • Xung đột trong cộng đồng
   • Xung đột có phân chia chiến tuyến
   • Xung đột giữa cơ quan quản lý môi trường và dân cư
   • Xung đột giữa các cơ quan quản lý với nhau
  • Chuẩn mực môi trường
   • Chuẩn mực kỹ thuật
   • Chuẩn mực xã hội
  • An ninh môi trường : trạng thái mà một hệ thống môi trường có khả năng đảm bảo điều kiện sống an toàn của con người ( theo BQP Hoa Kỳ)
   • Mất an ninh do nguyên nhân : tự nhiên, con người và cả hai nguyên nhân.
   • Yếu tố mới đe dọa :
           - Biến đổi khí hậu
    - Ô nhiễm xuyên biên giới
    - Tranh chấp tài nguyên, môi trường
    - Bất đồng về phân chia tài nguyên
    - Khủng bố sinh thái
    - Xâm lược sinh thái - có thể trở thành xung đột quân sự
    - Vấn đề nhạy cảm nhất hiện nay là : phân chia các dòng sông xuyên biên giới ; tị nạn do môi trường suy thoái.
   • An ninh môi trường là nội dung mới trong chiến lược an ninh quốc gia của BQP Hoa Kỳ ; Chương trình Canada với an ninh môi trường ; Quyết định của Interpol về trấn áp tôi phạm môi trường.
Điều 1 của Luật môi trường là khái niệm về môi trường:
 • Các yếu tố bao quanh con người
 • Có tác động tới đời sống con người
Các chuyên gia quan niệm về môi trường
 • Môi trường tự nhiên
 • Môi trường nhân tạo (built Environment)
Môi trường truyền thống
 • Địa quyển           (Geosphere)
 • Thạch quyển       (Lichosphere)
 • Thủy quyển         (Hydrosphere)
 • Khí quyển           (Atmosphere)
 • Sinh quyển         (Biosphere)
 • Ozon quyển         (Ozonsphere)
 • Ion quyển           (Inosphere) - tần điện ly
Khái niệm về môi trường mở rộng (1947)
 • Trí quyển            (Knowsphere - Vernadskij) - tri quyển
 • Tin quyển           (Infosphere)
 • Kỹ quyển            (Technosphere)
 • Tâm quyển         (Psychosphere)
 • Xã quyển           (Sociosphere)
 • Chính trị quyển   (Politicosphere)
Các hướng tiếp cận nghiên cứu môi trường
 • Tiếp cận độc học
 • Tiếp cận dịch tể học