English
  Sự kiện 2005
 
Sự kiện năm 2005
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
30
31
 
 
29 - 7 - 2005 :
Hội Thảo "Dịch Vụ Thư Viện Đại Học: Kinh Nghiệm Đại Học Saskatchewan, Canada"
 

Ngày 29/07/2005, tại trường ĐH Khoa học Tựnhiên đã diễn ra buổi hội thảo "Dịch Vụ Thư Viện Đại học: Kinh Nghiệm Đại Học Saskatchewan, Canada," báo cáo viên là cán bộ thư viện trường ĐH Saskatchewan Canada, Th.S Lâm Vĩnh Thế. Hội thảo do Liên hiệp Thư viện các trường ĐH Phía Nam tổ chức với sự tài trợ của công ty XUNHABASA.

Buổi hội thảo diễn ra trong không khí thân mật, có khoảng 100 cán bộ thư viện trong và ngoài thành phố đến tham dự. Th.S Lâm Vĩnh Thế đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình trong công tác quản lý, biên mục và ứng dụng Công nghệ Thông tin vào các hoạt động thư viện.

Chương trình hội thảo :

Buổi sáng

  • 08:00 - 10:00  Quản lý tạp chí điện tử
  • 10:00 - 10:30  Nghỉ giải lao
  • 10:30 - 12:00  Dự án số hóa về Luận văn

Buổi chiều

  • 13:00 - 15:00  Phòng Tài Nguyên Học Tập Chung
  • 15:00 - 15:30  Nghỉ giải lao
  • 15:30 - 17:00  Kiểm tra chất lượng cho Biên Mục Tại Ngoại