English
  Sự kiện 2006
 
Sự kiện năm 2006
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
7 - 7 - 2006:
 

Hội thảo “Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và khai thác tài liệu ở thư viện”
Thư viện tỉnh Phú Yên , Tuy Hòa 7/7/2006
 

“Tổ chức quản lý và khai thác dữ liệu Thư viện điện tử là một vấn đề cấp bách trong môi trường thông tin hiện nay. Có lẽ sự cấp bách đó ai cũng rõ, nhưng mổ xẻ từng chi tiết trong cụm từ ‘quản lý thông tin’ và cụm từ ‘khai thác thông tin’ thì chúng ta chưa hình dung đầy đủ diện mạo của nó. Khi nói đến ứng dụng CNTT thường thì người ta nghĩ ngay đến máy tính cấu hình mạnh; có trang web; có nối mạng; có địa chỉ email; có đường truyền ADSL tốc độ truy cập cao; có phần mềm hiện đại đủ mạnh. Còn cách thức tổ chức quản lý – lưu trữ dữ liệu và khai thác dữ liệu thì chúng ta mới chỉ thoáng qua, còn đặt vấn đề một cách đầy đủ như: cách thu thập thông tin; các chuẩn về đơn vị tổ chức lưu trữ; cấu trúc hệ thống thư tịch, hệ thống tập tin, vv… thì chúng ta còn chưa quan tâm lắm. Có thể nói nội dung dữ liệu là cốt lõi của thông tin, còn phần mềm, máy tính, đường truyền … chỉ là phương tiện xử lý và truyền tải thông tin. Hội thảo được tổ chức với mục đích đóng góp một phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề quan trọng nêu trên”. Đó là lời phát biểu đề dẫn của Ông Dương Thái Nhơn, GĐ Thư viện Tỉnh Phú Yên.
 

      
Ông Nguyễn Văn Dũng, GĐ Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên
 

Sau bài phát biểu khai mạc Hội thảo của Ông Nguyễn Văn Dũng, GĐ Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Phú Yên, các bài tham luận sau đây đã được trình bày:

  1. Vấn đề tổ chức và họat động thư viện điện tử - DƯƠNG THÁI NHƠN, GĐ Thư viện Tỉnh Phú Yên.

  2. Ứng dụng CNTT trong quản lý và khai thác tài liệu - KIỀU VĂN HỐT, PGĐ Thư viện Quốc gia Việt Nam.

  3. Công nghệ số hóa và công tác số hóa tại Thư viện Quốc gia Việt Nam – DOÃN ANH ĐỨC, Phó Phòng Tin học Thư viện Quốc gia Việt Nam.

  4. Thư viện số với hệ thống nguồn mở - ThS. NGUYỄN MINH HIỆP, GĐ Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM.

  5. Liên kết, chia sẻ, và hội nhập các nguồn tài nguyên thông tin giữa các đon vị có tiềm lực thông tin – LÊ TIẾN DĨNH, Sở Bưu chính viễn thông Phú Yên.

  6. Bàn luận về xây dựng thư viện mở - LÊ THANH PHƯƠNG, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

  7. Những vấn đề quan tâm khi tổ chức liên kết chia sẻ và hội nhập các nguồn tài nguyên thông tin giữa các đơn vị có tiềm lực thông tin – LÊ MAI PHƯỢNG, Công ty cổ phần tin học Lạc Việt.

  
     Ông Dương Thái Nhơn, GĐ Thư viện Tỉnh Phú Yên                            Ông Nguyễn Minh Hiệp, GĐ Thư viện ĐH KHTN
 

Ngoài ra, trong Kỷ yếu hội nghị còn có những bài viết khác có chất lượng như:

  1. Xây dựng một xã hội thông tin với thư viện điện tử làm hạt nhân – TS. NGUYỄN TUẤN HOA, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ viễn thông.

  2. Greenstone – Giải pháp xây dựng thư viện số - ĐOÀN ÁI THAO, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

  3. Khai thác và tổ chức dữ liệu - Xây dựng thư viện số - DƯƠNG TÍCH ĐẠT, Phòng Công tác kỹ thuật Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM.

  
      Ông Kiều Văn Hốt, Phó GĐ Thư viện Quốc gia                                  Ông Doãn Anh Đức, Phó Phòng Tin học TVQG
 

Qua cuộc hội thảo này cho chúng ta thấy rằng công nghệ mới đang được mọi người quan tâm, đặc biệt là cán bộ thư viện Miền Nam, cụ thể qua bài tham luận của Ông Dương Thái Nhơn cho thấy Phần mềm nguồn mở Greenstone đang được sử dụng có hiệu quả tại Thư viện Tỉnh Phú Yên. Bài tham luận giới thiệu công nghệ rất mới đang được áp dụng tại Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM được các vị Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Sở Văn hóa Thông tin Phú Yên đánh giá cao.