English
  Sự kiện 2012
 
Sự kiện năm 2012
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
18 - 07 - 2012:
 

TẬP HUẤN PHÂN LOẠI LCC
THƯ VIỆN ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM
18-20/7/2012

 
 
      Khung Phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kì LCC được giảng dạy chính quy tại Trường ĐH Sài Gòn bắt đầu từ năm học 2009-2010. Đây là cơ sở đầu tiên và duy nhất giảng dạy LCC cho sinh viên thư viện-thông tin.hiện nay, và khóa tập huấn LCC này là khóa tập huấn đầu tiên tại TP. HCM do ThS. Nguyễn Minh Hiệp giảng dạy.
 
                
                           Học viên gồm 6 chuyên viên biên mục                                       ThS. Nguyễn Minh Hiệp   
                                 của Thư viện ĐH Luật TP HCM                                                 trình bày bài giảng   
 
                
      Nhận lời mời của ĐH Luật, ThS. Nguyễn Minh Hiệp đã giảng dạy khóa tập huấn thực hành Phân loại LCC cho chuyên viên biên mục của Thư viện ĐH Luật TP. HCM từ 18-20/7/2012.

      Theo dự án hợp tác hỗ trợ đào tạo với Hà Lan, phía đối tác đề nghị Thư viện ĐH Luật Việt Nam sử dụng Khung Phân loại LCC cho sưu tập của mình. Khóa tập huấn đã giúp cho học viên nắm bắt được kỷ năng phân loại LCC để có thể tiến hành tốt việc cải tạo kho sách sang sử dụng Phân loại LCC. Các thư viện chuyên ngành và thư viện đại học có chuyên ngành hẹp khác có thể học tập kinh nghiệm này để triển khai sử dụng Phân loại LCC nhằm phù hợp với xu hướng chung trên thế giới hiện nay.