English
  Sự kiện 1996
 
Sự kiện năm 1996
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
26
27
28
29
31
 
 
30 - 8 - 1996:
Ông NguyỄn Minh HiỆp lÊn ĐƯỜng Đi tu nghiỆp 4 thÁng tẠi Trung tÂm ChƯƠng trÌnh ThƯ viỆn thẾ giỚi Mortenson, ĐẠi hỌc Illinois, Hoa kỲ.
 

Mục tiêu củaTrung tâm Chương trình Thư viện thế giới Mortenson, Đại học Illinois, Hoa kỳ là thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa các thư viện và cán bộ thư viện trên thế giới nhằm tạo sự hiểu biết lẫn nhau; ngoài ra Trung tâm tìm kiếm và bồi dưỡng cho những cán bộ thư viện thành những người huấn luyện cho đồng nghiệp sau thời gian tu nghiệp trở về. Hàng năm Trung tâm tổ chức hai khóa tu nghiệp, mỗi khóa 4 tháng vào đầu Tháng Giêng và đầu Tháng Chín.

Ông Nguyễn Minh Hiệp là cán bộ thư viện Việt nam đầu tiên tham gia chương trình tu nghiệp này vào học kỳ Thu 1996. Khóa tu nghiệp này ngoài Việt nam ra còn có cán bộ thư viện từ các quốc gia khác là: Nga, Belorusia, Ukraina, Tajikistan, Ả Rập Xêút, Nam phi, Kenya, Nigeria, và Brazil.

Chương trình tu nghiệp gồm:

 • Tham dự seminar hàng tuần về những đề tài thiết thực trong hoạt động thư viện.

 • Đi thực tế đến những thư viện và cơ sở phát hành sách trong bang Illinois.

 • Học chương trình Khoa học Thông tin do Trung tâm Mortenson tổ chức gồm:

  • Dịch vụ Online

  • Thông tin trên Internet

  • Truyền tin trên Internet

  • World Wide Web

 • Dự thính các lớp nghiệp vụ tại Trường Cao học Khoa học Thông tin và Thư viện, thuộc Đại học Illinois ở Urbana-Champaign.
 • Thuyết trình
 • Viết thu hoạch.

Riêng Ông Nguyễn Minh Hiệp được Trung tâm Mortenson đề cử đi dự Hội nghị Thư viện hàng năm của Hội Thư viện Hoa kỳ LITA/LAMA tại Pittsburgh, bang Pennsylvania từ 12 - 17 Tháng 10, 1996.


Tại gian triển lãm Hội nghị LITA/LAMA

Thăm viếng:

 • Trung tâm Thông tin và Thư viện Kỹ thuật Grainger và những thư viện khác trong Hệ thống Thư viện Đại học Illinois ở Urbana-Champaign.

 • Thư viện Bang Illinois tại thủ phủ Springfield, Thư viện Newberry ở Chicago, Thư viện Trung tâm của Hệ thống Thư viện Lincoln Trail ở Champaign, Thư viện Công cộng Danville, Thư viện Công cộng Champaign, Thư viện Công cộng Urbana Free, Thư viện tiểu học Mohammed, và Thư viện cao đẳng Parkland.


Tại Phòng Đọc Trung tâm Thông tin và Thư viện Kỹ thuật Grainger

 • Tòa soạn báo "The News Gazette" ở Champaign, Công ty đóng và phát hành sách "Perma-Bound Books" ở Jacksonville, và Công ty dịch vụ giải trí và thông tin "Baker & Taylor" ở Kenkakee.

 • Trụ sở chính Hội Thư viện Hoa kỳ ở 50 đường East Huron, Chicago, IL 60611.

 • Tham dự tour Kỹ thuật Thư viện tại Hội nghị LITA/LAMA và thăm viếng Thư viện đại học Pittsburgh, Pennsylvania; trường Khoa học Thông tin thuộc đại học Pittsburgh; thư viện đại học Carnegie Mellon.

Thu hoạch:

Tốt nghiệp:

Lễ tốt nghiệp được tổ chức tại Illini Union vào ngày 10/12/1996. Những học viên được công nhận hoàn thành chương trình tu nghiệp được cấp Giấy chứng nhận với chữ ký của:

 • Chủ tịch Hiệp hội Thư viện thế giới (IFLA), TS. Robert Wedgeworth

 • Giám đốc Trung tâm Chương trình Thư viện thế giới Mortenson, TS. Marriana Tax Choldin


 
 
25 - 8 - 1996:
Bà Gaynor Mumford, Trợ lý giám đốc British Council Hà nội, Trợ lý Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Anh tại Việt nam thăm Thư viện Cao học.
 
7 - 8 - 1996:
Hội thảo "Thông tin Khoa học - Công nghệ" tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Minh Hiệp đọc tham luận "Xây dựng Hệ thống Thư viện Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Một mô hình Thư viện hiện đại".
 
6 - 8 - 1996:
GiÁo sƯ Patricia Oyler vÀ 19 hỌc viÊn ViỆt nam cỦa trƯỜng Cao hỌc Khoa hỌc ThÔng tin vÀ ThƯ viỆn thuỘc ĐẠI hỌc Simmons, Boston thĂm ThƯ viỆn Cao hỌc
 

Giáo sư Patricia Oyler cùng 19 học viên là cán bộ thư viện Việt nam đã hoàn tất chương trình đào tạo học vị Thạc sĩ Khoa học Thông tin và Thư viện tại Trường Cao học Khoa học Thông tin và Thư viện thuộc Đại học Simmons, Boston, Massachusetts viếng thăm Thư viện Cao học .

Trường Cao học Khoa học Thông tin và Thư viện thuộc Đại học Simmons kết hợp với Viện Harvard-Yenching đã đào tạo ba khóa Thạc sĩ Khoa học Thông tin và Thư viện cho 19 cán bộ thư viện Việt nam tại Hoa kỳ, số cán bộ thư viện này là từ các Trường Đại học: ĐHTH TP. Hồ Chí Minh, ĐHTH Hà nội, ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà nội, ĐH Huế, và ĐH Cần thơ; các Viện nghiên cứu: Ngôn ngữ học, Kinh tế, Hán nôm; Thư viện Quốc gia Hà nội và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Khóa thứ nhất bắt đầu từ 1993 và khóa cuối cùng vừa kết thúc. Nhân dịp này, thầy và trò đã tổ chức một chuyến du lịch từ Vịnh Hạ long, Hà nội, Huế, Đà nẳng, Hội an, Cần thơ, đến TP. Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Minh Hiệp là một trong sáu học viên khóa đầu tiên đã tham dự tour này.