English
  Sự kiện 1998
 
Sự kiện năm 1998
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
 
 
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
14 - 8 - 1998:
Đoàn Cán bộ ĐHQG Hà nội tham quan Thư viện Cao học. (Xem file PDF)
 
11 - 8 - 1998:
Thảo luận " Vấn đề dịch Khung phân loại Dewey 21" và " Biên soạn Khung Dewey tóm lược" tại Thư viện Cao học. (Xem file PDF)
 
10 - 8 - 1998:
Hội thảo " Kinh nghiệm tin học hóa của Trung tâm thông tin - Thư viện ĐHQG Hà nội" do Ông Nguyễn Huy Chương, Giám đốc Trung tâm trình bày tại Thư viện Cao học. (Xem file PDF)