English
  Sự kiện 1999
 
Sự kiện năm 1999
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
 
 
31 - 8 - 1999:
Họp bàn về việc: "Dịch Khung Phân loại Thập Phân Dewey" tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM. (Xem file PDF)
 
30 - 8 - 1999:
Hội thảo "Dewey Decimal Classification and Subject Headings - Khung Phân loại Thập Phân Dewey và Tiêu đề đề mục" tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM.  (Xem file PDF)
 
20 - 8 - 1999:
Ông Nguyễn Minh Hiệp tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Thư viện thế giới lần thứ 65 " IFLA '99" được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ 20-28/8/1999.  (Xem file PDF)
 
11 - 8 - 1999:
Khóa học "Viễn thông và mạng máy tính trong thư viện - Telecommunications and Computer Networks in Libraries" từ ngày 11/8 - 17/8/1999 được tổ chức tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM. (Xem file PDF)