English
  Sự kiện 2005
 
Sự kiện năm 2005
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
27
28
29
30
31
 
 
26 - 8 - 2005 :
HỘi ThẢo"TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG"
 

Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên phối hợp với Phòng Giáo dục Quận 10 TP. HCM tổ chức buổi hội thảo "Tổ chức và quản lý thư viện trong nhà trường Phổ thông" vào ngày 26/08/2005 nhằm nâng cao nhận thức vai trò Thư viện trong Nhà trường phổ thông, đồng thời tìm biện pháp đẩy mạnh họat động thư viện trong các trường phổ thông trên địa bàn Quận 10, TP. HCM.

Đến tham dự hội thảo có bà Lã Thị Thanh Phương, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo Quận 10 cùng các vị Hiệu trưởng và Quản thủ thư viện của 25 trường phổ thông của Quận 10.

Sau buổi hội thảo các cán bộ tham dự tham quan Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên và Thư viện ĐH Ngân hàng Tp HCM.

Chương trình hội thảo :

  • Giới thiệu Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Vai trò thư viện trong công tác giáo dục đào tạo
  • Tổ chức và Quản lý thư viện
  • Phần mềm quản lý thư viện và phần mềm nguồn mở Greenstone
  • Góp ý việc tổ chức thư viện trong các trường phổ thông trong điều kiện hiện nay