English
  Sự kiện 2007
 
Sự kiện năm 2007
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
 
 
25
26
27
29
30
 
 
20 - 8 - 2007:

 

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHÂN LOẠI THẬP PHÂN DEWEY
(Ấn bản lần thứ hai )

Tài liệu hướng dẫn sử dụng:
Dewey Decimal Classification, 22nd edition
Khung Phân loại Thập phân Dewey rút gọn, ấn bản 14

 

Ở nước ta hiện nay, trong giới thông tin thư viện, Khung Phân loại Thập phân Dewey - DDC đang được quan tâm với nhiều mục đích khác nhau: tìm hiểu, nghiên cứu, học tập, giảng dạy, và sử dụng. Riêng tại Thư viện Ðại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, DDC được tổ chức giảng dạy thường xuyên. Ðể đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy DDC, chúng tôi đã biên soạn bộ sách "Hướng dẫn thực hành phân loại thập phân Dewey" xuất bản lần đầu tiên vào năm 2002. Bộ sách này bao gồm những nội dung:

  • Phần Nhập môn và thực hành gồm có 10 bài giảng nhằm giới thiệu cấu trúc, cơ chế của khung DDC. Ðồng thời hướng dẫn thực hành phân tích chủ đề; chọn số phân loại qua bảng chỉ mục quan hệ và từ bảng chính; thiết lập số phân loại bằng cách cộng thêm ký hiệu phân loại từ bảng chính cũng như từ các bảng phụ. Phần này giải thích chi tiết cách sử dụng 6 bảng phụ.
  • Phần Bảng tóm lược trình bày toàn bộ Bảng thứ ba gồm 1.000 phân đoạn.
  • Phần Bảng phụ trình bày 6 bảng với những nội dung thông dụng nhất.
  • Phần Bảng chính gồm các môn loại từ 000-999. Vì nhằm mục đích học tập DDC, chúng tôi đã biên dịch đầy đủ những chú thích và ví dụ minh họa.
  • Phần Bảng chỉ mục quan hệ được trình bày ở cuối tập sách.

Trong lần tái bản này, chúng tôi đã cập nhật những thay đổi quan trọng từ ấn bản DDC 22 nguyên tác, cũng như Bản dịch Tiếng Việt Khung phân loại Thập phân Dewey rút gọn, ấn bản 14.

Bộ sách này được biên soạn dựa trên những tài liệu hướng dẫn sử dụng DDC chính quy như "Dewey Decimal Classification: A Practical Guide" của các tác giả Lois Mai Chan, John P. Comaromi, Joan S. Mitchell, và Mohinder P. Satija; "Learn Dewey Decimal Classification (Edition 21)" của Marry Mortimer; "Dewey Decimal Classification 21st Edition: A Study Manual and Number Building Guide" của Mona L. Scott; và nhất là kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của Nhóm biên soạn.
10 bài giảng trong Phần nhập môn và thực hành có thể giúp cho bạn đọc tự học để nắm bắt được những đặc trưng quan trọng của DDC chẳng hạn như:

  • DDC là một khung phân loại gồm đủ ba tính chất liệt kê, tổng hợp, và phân cấp; tuy nhiên tính phân cấp là đặc trưng tiêu biểu của DDC; trong khi tổng hợp là tính chất phụ do đó việc tổng hợp số phân loại trong DDC đều phải tuân theo sự chỉ dẫn "tận răng". Ðiều này giúp cho người phân loại có ý thức tôn trọng kỹ luật trong lúc Thiết lập số Phân loại Dewey, chính là luôn luôn thực hiện công việc phân loại theo sự chỉ dẫn trong DDC.
  • Tính phân cấp trong DDC được tính theo độ dài của chữ số Dewey và luôn luôn được đọc trong ngữ cảnh chủ đề cấp trên - thể hiện trong các mục từ trong Bảng chính và Bảng Chỉ mục quan hệ. Giúp cho người phân loại dễ dàng trong việc Chọn số Phân loại Dewey cũng như Học để nắm vững cấu trúc và cơ chế của DDC.

Phần còn lại nhằm minh họa cho Phần Hướng dẫn thực hành cho nên mặc dù ngắn gọn nhưng thể hiện hầu như đầy đủ tất cả những chỉ dẫn trong DDC 22, cũng như liệt kê những chủ đề thông dụng nhất. Ðiều này giúp cho bạn đọc dễ dàng thực hành ngay trên tập sách này trước khi bắt tay phân loại với Dewey Decimal Classification, 22nd edition và Bản dịch Tiếng Việt Khung phân loại Thập phân Dewey rút gọn, ấn bản 14.

Mong rằng tập sách này là người bạn đồng hành với bạn đọc, học viên và đồng nghiệp trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng như sử dụng DDC. Mặc dù được tái bản có sửa chữa và bổ sung, nhưng tập sách có thể vẫn còn những thiếu sót, chúng tôi rất biết ơn và hoan nghênh mọi ý kiến phản hồi.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Dewey Decimal Classification, 22nd edition và Khung Phân loại Thập phân Dewey rút gọn, ấn bản 14 được Công ty CDIMEX phát hành. Địa chỉ 8 Nguyễn Trung Trực, Q.1, TP. HCM. Điện thoại: (08) 8251355. Email: cdimexco@hcm.vnn.vn. Fax: (08) 8290098

 

 

24 - 8 - 2007:

 

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN THƯ VIỆN
English for Special Purposes: Library and Information Science

 

LỜI GIỚI THIỆU

Trong chương trình đào tạo ngành Thông tin – Thư viện ở bậc Đại học, môn Tiếng Anh chuyên ngành Thông tin – Thư viện có một vị trí đặc biệt quan trọng. Môn học này phục vụ trực tiếp cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên về lĩnh vực Thông tin – Thư viện trong bối cảnh hội nhập và hợp tác quốc tế. Nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên, Ban Giám hiệu trường ĐH Sài Gòn đã chỉ đạo khoa Thông tin – Thư viện tổ chức biên soạn giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Thông tin – Thư viện (English for Special Purposes: Library and Information Science).

Tác giả của giáo trình là một nhà giáo tâm huyết, một chuyên gia của ngành Thông tin – Thư viện và có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy Tiếng Anh.


Giáo trình thể hiện được tính hiện đại và tính quốc tế trong việc trình bày những tri thức cũng như kỹ năng của ngành Thông tin – Thư viện nhằm phát triển vốn thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành, đồng thời tăng cường kỹ năng đọc và hiểu tiếng Anh cho sinh viên.

Trên cơ sở Chương trình Tiếng Anh chuyên ngành Thông tin – Thư viện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo trình được thiết kế thành 10 bài tiêu biểu của ngành Thông tin – Thư viện. Mỗi bài gồm 5 phần: Bài đọc chuyên ngành – Thuật ngữ chuyên ngành – Ngữ pháp – Bài tập – Đáp án cho bài tập.

Trường Đại học Sài Gòn giới thiệu Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Thông tin – Thư viện này với sinh viên ngành Thông tin – Thư viện, với người đang tác nghiệp trong lĩnh vực Thông tin – Thư viện và với bạn đọc.

Cũng như tác giả của giáo trình chúng tôi rất mong được tiếp tục chia sẻ với người sử dụng những vấn đề học thuật thuộc lĩnh vực Thông tin – Thư viện được trình bày trong giáo trình này.

Xin chân thành cảm ơn Nhà Xuất bản Giáo dục đã tạo điều kiện để giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Thông tin - Thư viện này được xuất bản.

                                                                                                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 5 năm 2007
                                                                                                                        TS. NGUYỄN VIẾT NGOẠN
                                                                                                             Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn
                                     LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay Tiếng Anh và Web là hai công cụ cần thiết để hỗ trợ đắc lực cho công tác nghiệp vụ Thông tin - Thư viện. Người cán bộ thư viện và quản lí thông tin sử dụng kĩ năng Tiếng Anh để khai thác và chọn lọc thông tin và sử dụng công nghệ Web để xử lí và trình bày thông tin. Hơn nữa, người cán bộ thư viện và sinh viên ngành thông tin thư viện phải sử dụng thành thạo Tiếng Anh để tạo điều kiện cho việc đào tạo và tái đào tạo nhằm bắt kịp nhịp phát triển nhanh chóng của ngành thông tin thư viện trên thế giới - Chúng ta học Tiếng Anh để sử dụng Tiếng Anh
.

Chương trình Tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên nói chung và sinh viên ngành Thông tin - Thư viện nói riêng nhằm ba mục tiêu chính:
        Củng cố và hệ thống hóa kiến thức ngữ pháp;
        Phát triển một số vốn thuật ngữ chuyên ngành;
        Tăng cường kĩ năng đọc và hiểu.

Ðối với mục tiêu thứ nhất, chúng tôi đã phát hành cuốn "Subject Headings on English Grammar" bao gồm 50 đề mục ngữ pháp quan trọng được hệ thống hóa nhằm giúp học viên dễ dàng tự ôn tập.

    


Cuốn "English for Special Purpose: Library and Information Science" được biên soạn nhằm đáp ứng các mục tiêu thứ hai và thứ ba.

Ðể giúp học viên phát triển một số vốn thuật ngữ chuyên ngành, chúng tôi đã chọn 10 bài đọc tiêu biểu của ngành thông tin thư viện. Trong đó có bài "Library People" giới thiệu ngành nghề thư viện nói chung và chức năng của người cán bộ thư viện; các bài "National Libraries""Academic Libraries" giới thiệu một số thư viện quốc gia lớn trên thế giới, tổ chức và hoạt động của thư viện quốc gia và thư viện đại học, và tầm quan trọng đặc biệt của thư viện đại học trong việc nghiên cứu, học tập và giảng dạy; một số bài tiêu biểu cho nghiệp vụ thư viện như "Classification", "Subject Headings", "Library Catalogs", và "Reference Books"; sau cùng là một số bài nói về việc ứng dụng công nghệ mới trong sự phát triển ngành thông tin thư viện như "Computers and the Library Manager", "History of Library Uses of Technology", "Information Age". Phần từ vựng trong từng bài được giải thích một cách đầy đủ từng từ gốc cho đến những từ dẫn xuất.

Phần ngữ pháp nhằm hướng dẫn học viên tăng cường kĩ năng đọc và hiểu bằng cách giải thích và thực hành những công cụ giúp dựng câu (sentence) và đọc, hiểu câu. Có tất cả 8 công cụ bao gồm 5 nhóm từ (phrase) làm chức năng bổ ngữ (modifier) và tương đương danh từ (noun equivalent) là:
     1.     Prepositional phrase
     2.     Infinitive phrase
     3.     Gerund phrase
     4.     Participial phrase
     5.     Noun phrase

và 3 loại mệnh đề (clause) làm chức năng mệnh đề phụ trong cấu trúc câu phức (complex sentence) là:
     1.     Noun clause
     2.     Relative clause
     3.     Adverbial clause


Về hình thức cuốn "English for Special Purposes: Library and Information Science" được tổ chức thành 10 bài (units). Mỗi bài bao gồm:
     - Bài đọc chuyên ngành;
     - Vocabulary: giải thích thuật ngữ chuyên ngành;
     - Grammar: bài thứ nhất đề cập đến modifier và noun equivalent, mỗi bài còn lại giải thích và thực hành một công cụ (8 công cụ), bài thứ 10 giải thích ba loại câu (simple, compound, và complex sentence) và năm loại mẫu câu căn bản (basis sentence patterns);
     - Exercises: gồm bài tập thực hành ngữ pháp và câu hỏi về bài đọc chuyên ngành.
     - Keys: gồm đáp án của các bài tập.


Mong rằng cuốn sách này là nguồn cảm hứng cho đồng nghiệp và sinh viên ngành Thông tin - Thư viện vui học Tiếng Anh.
                                                                                                                                            NGUYỄN MINH HIỆP

 
 
28 - 8 - 2007:
 

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM, 28/8/2007

 

Ngày 28/8/2007, Đại hội thành lập Liên chi hội Thư viện đại học phía Nam trực thuộc Hội Thư viện Việt Nam đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM.

                                                               Đại biểu tham dự Đại hội

Căn cứ quyết định số 07/QĐ – HTVVN của Ban Thường vụ Hội Thư viện Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Thuần ký ngày 6/6/2007 về việc thành lập Liên chi hội Thư viện đại học phía Nam trực thuộc Hội Thư viện Việt Nam, Đại hội được tổ chức để bầu Ban chấp hành Liên chi hội. Đại hội cũng mang một ý nghĩa đặc biệt là chấm dứt vai trò lịch sử của Liên hiệp Thư viện các trường đại học khu vực phía Nam (gọi tắt là FESAL) đã hoạt động tích cực trong suốt hai nhiệm kỳ từ 2001 đến 2007 do Bộ Giáo dục và đào tạo quản lý.

Đại hội hân hạnh đó tiếp Ông Phạm Thế Khang, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thư viện Việt Nam; các Ủy viên Ban chấp hành Hội Thư viện Việt Nam: Đinh Văn Sáu, Dương Thái Nhơn, Nguyễn Thanh Minh; bà Võ Thu Hương, chuyên viên Vụ Thư viện đặc trách Thư viện đại học; cùng đông đảo các vị lãnh đạo các trường và thư viện đại học thuộc Liên hiệp thư viện đại học phía Nam.

Mở đầu chương trình Ông Nguyễn Minh Hiệp thay mặt Ban chấp hành Liên hiệp thư viện các trường ĐH khu vực phía Nam báo cáo công tác của Liên hiệp trong nhiệm kỳ thứ hai 2004-2007; đồng thời điểm qua vài nét trong quá trình sinh hoạt từ Câu lạc bộ Thư viện đến hai nhiệm kỳ của FESAL:

  • Ngày 21/11/1998 thành lập CLB Thư viện tại buổi tổng kết Khóa tập huấn đầu tiên có chiêu sinh tại Thư viện ĐH khoa học Tự nhiên. Về sau CLB Thư viện được quản lý bởi  ĐHQG TP. HCM.
  • Ngày 7/6/2001 đại hội thành lập Liên hiệp thư viện các trường ĐH khu vực phía Nam được tổ chức tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Liên hiệp chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo cùng với Vụ Thư viện Bộ Thông tin – Văn hóa.
  • Ngày 20/02/2004 đại hội Liên hiệp Thư viện phía Nam nhiệm kỳ II tại ĐH Khoa học Tự nhiên

Bằng những hình thức hoạt động như hội thảo, tham quan, trao đổi kinh nghiệm và nhất là những Khóa tập huấn đột phá về NGHIỆP VỤ HIỆN ĐẠI và CHUẨN HÓA từ CLB Thư viện đến hai nhiệm kỳ sinh hoạt của FESAL đã có những tác động tích cực vào sự phát triển nhanh chóng của hệ thống thư viện ĐH phía Nam cũng như có ảnh hưởng đến nhận thức cho đồng nghiệp trong cả nước (Xem hai bài phụ lục “Ba năm hoạt động của CLB Thư viện là nền tảng cho sự phát triển Liên hiệp Thư viện các trường đại học khu vực phía Nam”“Thư viện đại học phía Nam: Năng động trong quá trình cải tạo và sáng tạo trên bước đường phát triển”). Trong nhiệm kỳ II này, FESAL đã chủ động phối hợp với Liên hiệp Thư viện đại học Phía Bắc để có những họat động chung nhằm tiến đến hợp nhất; riêng Liên hiệp Thư viện đại học Phía Nam đã tổ chức những Khóa tập huấn và Hội thảo có giá trị cao. Tình hình họat động chung của các thư viện trong Liên hiệp là khá ổn định về mặt nghiệp vụ, tạo nên cơ sở cho việc tiến hành xây dựng Thư viện điện tử, Thư viện số.

Nhiệm kỳ II của FESAL kết thúc trong bối cảnh như sau:
         - Tất cả các Tổ chức và Hội đoàn nghề nghiệp đều phải được quản lý bởi Bộ Nội vụ;
         - Hội Thư viện Việt Nam chính thức ra đời sẽ quy tụ tất cả các tổ chức nghề nghiệp thông tin thư viện về một mối;
         - FESAL sẽ được chuyển hình thức hoạt động để trở thành LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM trực                    thuộc Ban Chấp hành Hội Thư viện Việt Nam;

Một lần nữa Ông Nguyễn Minh Hiệp đại diện Ban Chấp hành FESAL tuyên bố mãn nhiệm kỳ II của FESAL, đồng thời cũng kết thúc vai trò lịch sử của FESAL. Nhân dịp này Ông Phạm Thế Khang đại diện lãnh đạo Hội thư viện Việt Nam trao kỷ niệm chương để tôn vinh công lao đóng góp của Ban chấp hành FESAL trong suốt thời gian qua. Những người nhận kỷ niệm chương bao gồm:
                  1. Ông Nguyễn Minh Hiệp
                  2. Ông Hà Lê Hùng
                  3. Bà Hoàng Thị Thục
                  4. Ông Hồ Văn Thủy
                  5. Bà Âu Cẩm Linh
                   6. Bà Lê Quỳnh Chi
                   7. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
                   8. Ông Phạm Hồng Thái
                   9. Ông Nguyễn Thạch

Đại hội tiến hành bầu cử dưới sự điều hành của Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm Ông Hồ Văn Thủy, GĐ Thư viện ĐH. Hùng Vương TP. HCM, Ông Nguyễn Thế Nghiệp, GĐ Thư viện ĐH Tây Nguyên, và Bà Nguyễn Thị Thanh Trà GĐ Thư viện trường Cao Đẳng Cao Thắng TP. HCM.

   
                    Quang cảnh Đại hội                                                    Kết quả bầu cử

Đại hội đã bầu 07 trong số 10 ứng cử viên sau:
                  1. Bà Âu Cẩm Linh, GĐ Thư viện ĐH Mở TP. HCM
                  2. Ông Hà Lê Hùng, GĐ TT Thông tin học liệu ĐH Đà Nẵng
                  3. Bà Hoàng Thị Thục, GĐ Thư viện trung tâm ĐHQG TP. HCM
                  4. Bà Lê Quỳnh Chi, GĐ Thư viện ĐH Sư phạm TP. HCM
                  5. Ông Nguyễn Minh Hiệp, GĐ Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM
                  6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, GĐ Thư viện ĐH Công nghiệp TP. HCM
                  7. Ông Phạm Hồng Thái, GĐ Thư viện trường Cao đẳng Đồng Nai
                  8. Bà Thái Thị Thanh Thủy, Phó GĐ TT Thông tin Thư viện ĐH Đà Lạt
                  9. BS. Trần Thanh Xuân, GĐ Thư viện ĐH Y-Dược TP. HCM
                  10. Ông Vũ Xuân Quỳ, GĐ TT Thông tin Thư viện ĐH Nha Trang

 
   
                                                                    Đại biểu bỏ phiếu bầu

Kết quả bảy vị trúng cử vào BCH Liên chi hội nhiệm kỳ 2007-2010 và đã tiến hành phiên họp đầu tiên của BCH để phân công như sau:
          1. Ông Nguyễn Minh Hiệp, GĐ Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM, Chủ tịch.
          2. Bà Âu Cẩm Linh, GĐ Thư viện ĐH Mở TP. HCM, Phó Chủ tịch
          3. Ông Hà Lê Hùng, GĐ TT Thông tin học liệu ĐH Đà Nẵng, Ủy viên
          4. BS. Trần Thanh Xuân, GĐ Thư viện ĐH Y-Dược TP. HCM, Ủy viên
          5. Ông Vũ Xuân Quỳ, GĐ TT Thông tin Thư viện ĐH Nha Trang, Ủy viên
          6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, GĐ Thư viện ĐH Công nghiệp TP. HCM, Ủy viên
          7. Bà Thái Thị Thanh Thủy, Phó GĐ TT Thông tin Thư viện ĐH Đà Lạt, Ủy viên


LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM sẽ tiếp nối thành quả hoạt động của FESAL nhằm liên kết và đẩy mạnh hợp tác liên thông giữa các thư viện đại học khu vực phía Nam. Cụ thể là tiến đến việc liên kết trao đổi tài nguyên thông tin cũng như tiến hành những dự án chung số hóa tài liệu, vv... Tổ chức quy mô hơn những chương trình tập huấn thành Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo của Hội Thư viện Việt Nam. Tiếp tục phát triển những hoạt động liên kết với Liên hiệp thư viện đại học phía Bắc tiến đến hợp nhất thành Hội Thư viện đại học Việt Nam trực thuộc Hội Thư viện Việt Nam.

Đại hội cũng nhận được ý kiến phát biểu chỉ đạo từ phía Lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam của Ông Phạm Thế Khang. Mở đầu Ông đánh giá cao thành tích hoạt động của FESAL trong việc phát triển và nâng cao nghiệp vụ thư viện trong các thư viện đại học phía Nam; tuy nhiên vẫn còn hạn chế về mặc tổ chức giao lưu giữa các thư viện đặc biệt cần đẩy mạnh hơn nữa mối giao kết đối với các thư viện đại học phía Bắc. Trong thời gian tới Liên chi hội nên đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về mục đích, điều lệ cũng như hoạt động nghề nghiệp của Hội Thư viện Việt Nam và vận động thêm nhiều đơn vị tình nguyện tham gia hội viên
.

   
                       Ban chấp hành Liên Chi hội                           Ông Phạm Thế Khang tặng Quà lưu niệm

Kết thúc bài phát biểu của mình, Ông Phạm Thế Khang đã đề nghị về phương châm hoạt động của Liên chi hội trong thời gian sắp đến một cách thật ngắn gọn và súc tích, đó là “Chủ động, sáng tạo và hiệu quả”.

Đại hội thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12:00 cùng ngày. Công ty cổ phần Giải pháp tích hợp vi tính viễn thông Việt Nam - IES đã tài trợ toàn bộ chi phí Đại hội.