English
  Sự kiện 2008
 
Sự kiện năm 2008
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
26
28
29
30
31
 
 
4 - 8 - 2008:
 

KHOÁ TẬP HUẤN

“Ứng dụng chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện đại”

 
Sáng ngày 4/8/2008, tại Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên đã khai giảng khóa tập huấn thứ hai của VILASAL trong năm 2008 “Ứng dụng chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện đại”. Khóa tập huấn kéo dài trong hai tuần lễ từ 4-15/8/2008.

Khóa học quy tụ 44 học viên là cán bộ thư viện từ các thư viện hội viên VILASAL. Ngoài ra còn có nhiều cán bộ thư viện từ các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông, tiểu học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường quân đội ở TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trong nước. Đơn vị xa nhất là Học viện Tư Pháp Hà Nội và ĐH Hàng hải Việt Nam ở Hải Phòng; một số khác từ Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Bình Thuận, Bình Định, Huyện Cần Giờ, và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long: Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang.

Chương trình tập huấn bao gồm:
     1. Cơ sở khoa học thông tin và thư viện.
     2. Phân loại thập phân Dewey – DDC.
     3. Dịch vụ tham khảo.
     4. Biên mục mô tả AACR2 và biên mục      MARC.
     5. Ấn định tiêu đề đề mục – Tích hợp      MARC.

Mở đầu khóa tập huấn với chuyên đề “Cơ sở khoa học thông tin và thư viện”, giảng viên Nguyễn Minh Hiệp nhận định: “Hệ thống thư viện thế giới phát triển nhanh chóng là do ngoài tác động của công nghệ ra còn có sự chuẩn hóa cao độ”. Liên hệ với hệ thống thư viện Việt Nam, giảng viên nhấn mạnh: “Muốn thực hiện công việc chuẩn hóa một cách triệt để đòi hỏi chúng ta phải:
     – Sẳn sàng từ bỏ những giá trị cũ; và
     – Hình thành tư duy công nghệ mới.

            

Khi đề cập đến vài thay đổi quan trọng trong quan điểm chuẩn hóa và cổ súy cho môn học “Dịch vụ tham khảo” của khóa tập huấn, giảng viên cho rằng: “Trước đây, người ta quan niệm công tác thông tin thư mục với căn bản lý luận và phương pháp dựa vào Thư mục học là công việc nghiệp vụ quan trọng nhất trong dịch vụ thông tin. Ngày nay, công tác thông tin thư mục phải được thay thế bằng dịch vụ tham khảo – reference services (Không phải là tra cứu, vì tra cứu chỉ là một phần nhỏ trong Dịch vụ tham khảo). Đây là sự thay đổi quan trọng và có ý nghĩa nhất đối với ngành Thông tin thư viện ở nước ta, vì không những là chúng ta chỉ thay đổi một phương thức phục vụ để hội nhập mà là thay đổi cả một quan điểm về công tác thông tin thư viện”.

            
Học viên thực hành phân loại Dewey và thảo luận về dịch vụ tham khảo