English
  Sự kiện 2009
 
Sự kiện năm 2009
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
26
28
29
30
31
 
 
10 - 8 - 2009:
 

TẬP HUẤN VILASAL

" Ứng dụng chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện đại – 2009 "

10-20/8/2009

 

 

Để hiện đại hóa thư viện, con đường duy nhất là CHUẨN HÓA – HỘI NHẬP. Đó là lý do Liên chi hội thư viện ĐH Phía Nam (VILASAL) hàng năm đều tổ chức Lớp tập huấn "Ứng dụng chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện đại" nhằm mục đích giúp học viên củng cố kiến thức về các CHUẨN NGHIỆP VỤ và cập nhật những kỹ năng mới nhất về CÔNG TÁC PHỤC VỤ hay Dịch vụ thông tin. Lớp tập huấn năm nay được tổ chức từ 10-20/8/2009 tại Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên. Chương trình bao gồm:
    – Cơ sở khoa học Thông tin và Thư viện (5 tiết)
    – Phân loại Thập phân Dewey (25 tiết)
    – Biên mục mô tả AACR2 (20 tiết)
    – Biên mục đề mục / chủ đề (20 tiết)
    – Dịch vụ tham khảo (20 tiết)

    Giáo trình được sử dụng trong Lớp tập huấn này bao gồm:
    – Cơ sở khoa học thông tin và thư viện / Nguyễn Minh Hiệp. – TP. HCM: Giáo dục, 2008.
    – Biên mục đề mục / Nguyễn Minh Hiệp.– TP. HCM: Giáo dục, 2008.
    – Hướng dẫn thực hành phân loại thập phân Dewey / Thư viện Cao học, 2007.
    – Giáo trình powerpoint “Dịch vụ tham khảo”“Biên mục mô tả AACR2”

Sáng ngày 10/7/2009, Lớp tập huấn “Ứng dụng chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện đại – 2009" được khai giảng tại Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên.

    Lớp tập huấn năm nay có nhiều học viên từ các đơn vị ngoài VILASAL như:
    – Thư viện ĐH Nông Lâm Huế
    – Thư viện ĐH RMIT
    – Thư viện ĐH FPT
    – Thư viện Thời báo Kinh tế Sài Gòn
    – Thư viện bệnh viện Từ Dũ
    – Vv…