English
  Sự kiện 1997
 
Sự kiện năm 1997
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
20 - 8 - 1997: Ông Tan Tat Chu, Giám đốc Asia Publishing Group thuộc Nhà xuất bản Addison -Wesley viếng thăm và làm việc với Thư viện Cao học về vấn đề phát hành sách tham khảo giá rẻ cho các trường đại học trong khối ASEAN.
 
9 - 8 - 1997 : Ông Nguyễn Minh Hiệp tham dự Hội nghị Tác giả" do Chi nhánh Nhà Xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức.