English
  Sự kiện 1998
 
Sự kiện năm 1998
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
24 - 9 - 1998:
Mạng Intranetä Thư viện Cao học hòa chung Mạng ĐHQG. (Xem file PDF)
 
19 - 9 - 1998:
Thư viện Cao học tiếp nhận sách tặng từ Hội đồng liên trường đại học nói Tiếng Pháp của Vương quốc Bỉ (C.I.U.F.-C,U.D./C.U.I.). (Xem file PDF)