English
  Sự kiện 2002
 
Sự kiện năm 2002
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
 
 
26
28
29
30
 
 
27 - 9 - 2002 :
Hội nghị "Triển khai thực hiện các kết luận của Hội nghị Trung ương 6
(khÓa 6) về giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ "
Tại hội trường khách sạn Mỹ lệ từ ngày 27 - 28/09/2002
 

Hội nghị "Triển khai thực hiện các kết luận của hội nghị trung ương 6 (khoá 6) về giáo dục - đào tạo
và khoa học - công nghệ"
. Do Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức tại hội trường khách sạn Mỹ lệ TP. Vũng Tàu từ ngày 27 - 28/09/2002.

Chương trình hội nghị "Triển khai thực hiện các kết luận của hội nghị trung ương 6 (khoá 6) về giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ" gồm 2 nội dung chính.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2001-2002; phương hướng nhiệm vụ năm học 2002-2003

 • Phần I: Đánh giá những thành tựu của năm đầu thực hiện chiến lược và những tồn tại chủ yếu.
 • Phần II: Kế hoacïh, nhiệm vụ năm học 2002-2003
Xây dựng đội ngũ Đại học Quốc gia TP. HCM từ 2002-2007
 • Phần I: Hiện trạng đội ngũ CBCC
 • Phần II: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC
 • Phần III: Quy định về trách nhiệm và quyền lợi CBCC
 
25 - 9 - 2002 :
Hội nghị chuyên đề về hiệp hội quốc gia các chuyên gia thông tin và thư viện tại Việt Nam Tại hội trường Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và công nghệ Quốc gia.
TP. Hà Nội vào  ngày 25 /09/2002

Ngày 25/09/2002. Hội nghị chuyên đề về hiệp hội quốc gia các chuyên gia thông tin và thư viện tại Việt Nam. Do Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia đồng tổ chức. Tại hội trường Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và công nghệ Quốc gia. Với sự phối hợp của Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam.

Đến dự hội nghị chuyên đề này có các quản thủ thư viện và các chuyên gia thông tin từ các Trung tâm thông tin, các Thư viện đại học, Thư viện công cộng, Thư viện chuyên ngành ....

Với mục tiêu của hội nghị là tạo cơ hội gặp gỡ giữa những cán bộ quản lý thông tin - thư viện với các cấp lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam và những đại diện từ các tổ chức chuyên nghiệp của các nước nhằm đạt được:

 • Tăng cường thảo luận về chủ đề thành lập hiệp hội quốc gia các chuyên gia thông tin.
 • Thảo luận tổng quát các vấn đề cần quan tâm đối với việc hình thành hiệp hội quốc gia các chuyên gia thông tin tại Việt Nam, dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia thông tin từ các nước châu Á khác và trên thế giới..
 • Định ra mục đích và mục tiêu của hiệp hội và thảo luận vai trò của hiệp hội đối với sự phát triển sắp tới của thư viện, khoa học thông tin và dịch vụ thông tin tại Việt Nam.
 • Xác định các nhân tố tích cực trong quá trình thành lập mội hiệp hội chuyên ngành cấp quốc gia.
 • Tìm hiểu nguồn vốn và các nguồn hỗ trợ khác cho việc thành lập hiệp hội quốc gia các chuyên gia thông tin.
 • Tranh thủ sự cho phép và hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành và chính phủ nhằm làm rõ vai trò quan trọng của thư viện trong việc góp phần vào sự phát triển về xã hội, công nghệ và kinh tế của Việt Nam.
 
23 - 9 - 2002 :
Hội thảo về việc dịch DDC và AACR2 sang tiếng Việt
Tại hội trường Thư viện Quốc gia từ ngày 23 - 24/09/2002
 

Ngày 23/09/2002. Hội thảo về việc dịch DDC và AACR2 sang tiếng Việt. Do Thư viện Quốc gia tổ chức. Từ ngày 23- 24/09/2002 tại hội trường Thư viện Quốc gia.

Với mục tiêu của hội thảo là thảo luận quá trình dịch thuật và những vấn đề thực thi liên quan đến việc giới thiệu phiên bản tiếng Việt của DDC và AACR2 mà cụ thể là:

 • Nhằm lập ra một kế hoạch thực hiện và thời hạn hoàn tất công việc dịch thuật, xuất bản và áp dụng phiên bản tiếng Việt được cho phép của DDC 13 và phiên bản tiếng việt toàn văn được cho phép của AACR2 với các tổ chức giữ bản quyền ALA, CLA và CILIP.
 • Tham khảo ý kiến của OCLC/ Nhà Xuất bản Forrest, LC, Thư việc Quốc hội Hoa Kỳ, và những tổ chức khác, nhằm thiết lập một qui trình cấp phép và xuất bản phiên bản tiếng Việt được cho phép của DDC 13 và AACR2.
 • Xác định những nhân tố tích cực chính yếu trong quy trình này và phân định trách nhiệm hoàn thành dự án và thời hạn thực tế.
 • Huy động những nguồn lực cần thiết để thực hiện quá trình dịch thuật, xuất bản và bảo đảm công việc hoàn tất dịch thuật đúng thời hạn, xác định chi phí dịch thuật và xuất bản phiên bản tiếng Việt được cho phép của DDC 13 và AACR2.

 
Khoá học "Nâng cao năng lực quản lý và điều hành
hệ thống thư viện công cộng trong quá trình xã hội hoá ở Việt Nam"
Từ ngày 23/09/2002 đến 27/09/2002.
 

Khoá học "Nâng cao năng lực quản lý và điều hành hệ thống thư viện công cộng trong quá trình xã hội hoá ở Việt Nam". Do Vụ Thư viện kết hợp với Vụ Quan hệ Quốc tế tổ chức tại TP. HCM. Từ ngày 23/09/2002 đến 27/09/2002.

Xây dựng đội ngũ Đại học Quốc gia TP. HCM từ 2002-2007: Gồm 12 chuyên đề

 1. Nghị định số: 72/2002/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thư viện.
 2. Chiến lược phát triển văn hoá đến 2010.
 3. Những vấn đề cơ bản về luật di sản văn hoá và vấn đề bảo tồn các di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam.
 4. Bảo quản tài liệu trong thư viện công cộng.
 5. Maketing trong hoạt động thông tin - thư viện.
 6. Cơ chế, chính sách tài chính trong hoạt động thông tin - thư viện.
 7. Kinh tế trí thức: Thực chất, xu hướng, triển vọng và một vài gợi ý cho Việt Nam.
 8. Phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý.
 9. Nền kinh tế trí thức.
 10. Vấn đề bản quyền trong hoạt động thông tin - thư viện.
 11. Đào tạo cán bộ ngành thông tin - thư viện.
 12. Xã hội hoá hoạt động văn hoá thông tin - Vấn đề xã hội hoá hoạt động thư viện.