English
  Sự kiện 2003
 
Sự kiện năm 2003
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
26
27
28
29
30
 
 
25 - 09 - 2003:
Hội thảo “Kinh nghiệm xây dựng và quản lý Thư viện điện tử” kết hợp tham quan Trung tâm tư liệu Đại học Đà Nẵng do Liên hiệp Thư viện các trường đại học phía Nam tổ chức vào 02 ngày 25-26/09/2003 tại Trung tâm tư liệu Đại học Đà Nẵng. (Xem file PDF)