English
  Sự kiện 2005
 
Sự kiện năm 2005
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
28
29
30
 
 
27 - 9 - 2005 :
BuỔi tham quan ThƯ viỆn ĐH Khoa hỌc TỰ nhiÊn
 

Ngày 27/09/2005, Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên  đã đón tiếp hơn 55 sinh viên lớp ĐH Tại chức tỉnh Phú Yên và các Quý thầy cô khoa Thư viện - Thông tin học trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc Gia TP. HCM) đến tham quan thực tế.

Ông Nguyễn Minh Hiệp, Giám đốc Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên đã trình bày về cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thư viện và các cơ sở trực thuộc.

Đây là dịp để mọi người có điều kiện liên hệ giữa lý thuyết với thực tế hoạt động của Thư viện, đặc biệt đối với hệ thống Thư viện Đại học. Ngoài ra những bài học bổ ích này giúp cho sinh viên và cán bộ đang công tác ớ các Thư viện hiểu sâu sắc hơn về những bài học của mình, nâng cao kinh nghiệm để phục vụ tốt hơn trong quá trình công tác.

 
 
26 - 9 - 2005 :
LỚp tẬp huẤn "PhÂn loẠi - BiÊn mỤc nÂng cao"
 

Nhân dịp năm học mới, Liên hiệp Thư viện các trường ĐH khu vực phía Nam phối hợp với trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM tổ chức lớp tập huấn "Phân loại - Biên mục nâng cao" Tháng 9/2005. Lớp tập huấn nhằn nâng cao khả năng phân loại với việc sử dụng Khung phân loại thập phân Dewey (ấn bản đầy đủ 22 và ấn bản rút gọn 14); đồng thời trang bị cho cán bộ biên mục kiến thức và kỹ năng ĐỊNH CHỦ ĐỀ qua việc sử dụng Khung tiêu đề đề mục chuẩn: Sears List of Subject Headings và Library of Congress Subject Headings (LCSH)

Giảng viên
  ThS. Nguyễn Minh Hiệp, GĐ Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên, TP. HCM
 

Giáo trình
       Hướng dẫn Thực hành phân loại thập phân Dewey (tài liệu thực hành)
       Bài giảng Phân loại - Biên mục + Bài tập và Tài liệu thực tập

 

.