Tiếng Việt
  Instruction Library Regulations
 
  Phòng Tham khảo
 • Xuất trình thẻ thư viện tại quầy tham khảo;
 • Chọn tài liệu trên giá để đọc tại chỗ;
 • Để tài liệu tại bàn sau khi đọc xong;
 • Sử dụng máy tính để tra cứu tài liệu, cơ sở dữ liệu điện tử và Internet.
  Phòng Tạp chí
 • Chọn tạp chí trên giá theo từng folder để đọc tại chỗ;
 • Để tạp chí tại bàn sau khi đọc xong.
  Phòng Lưu hành
 • Xuất trình thẻ thư viện tại quầy lưu hành;
 • Chọn sách trên giá để đọc tại chỗ hoặc mượn về nhà;
 • Để sách đúng nơi quy định sau khi đọc xong;
 • Sách mượn về nhà làm thủ tục tại quầy lưu hành, mỗi lần mượn 03 cuốn với thời hạn 03 tuần (có thể gia hạn thêm 01 tuần);
 • Mượn sách quá hạn sẽ bị phạt 1.000 đ/cuốn/ngày trong thời hạn 30 ngày. Quá hạn sau 30 ngày, thư viện sẽ chuyển danh sách độc giả vi phạm cho phòng công tác sinh viên xử lý;
 • Mọi trường hợp sách bị mất mát, hư hỏng (rách, mất trang, dính bẩn, ẩm ướt,...) đều phải đền bù: giá bìa sách cộng thêm tiền xử lý mã vạch, tem từ, phân loại, nhãn (50.000 đ/cuốn);
 • Đem sách ra ngoài không qua thủ tục tại quầy lưu hành và bị hệ thống an ninh phát hiện sẽ bị xử phạt 100.000đ/cuốn, truất quyền độc giả và thông báo về phòng Công tác Sinh viên.
  Phòng Learning Commons
 • Đọc tại chỗ tất cả các tài liệu như: sách in, sách điện tử, CD-ROM, phần mềm học tiếng Anh…;
 • Mượn thiết bị đọc sách điện tử (Kindle Fire) tại quầy thủ thư để được hướng dẫn sử dụng;
 • Mượn đĩa CD-ROM và tai nghe để học ngoại ngữ hoặc xem các chương trình truyền hình;
 • Trả các thiết bị sau khi đã sử dụng tại quầy thủ thư. Mọi trường hợp hư hỏng, mất mát đều phải đền bù theo giá trị hiện hành của thiết bị;
 • Truy cập Internet để phục vụ học tập, nghiên cứu, giải trí. Nghiêm cấm các trường hợp truy cập các website có nội dung xấu. Nếu vi phạm sẽ bị tước quyền độc giả;
 • Sử dụng các dịch vụ in ấn, scan tài liệu, vui lòng liên hệ quầy thủ thư;
  Phòng đọc cơ sở Linh Trung
 • Bạn đọc xuất trình thẻ thư viện, để cặp, xách đúng nơi quy định;
 • Sử dụng máy tính để tra cứu tài liệu;
 • Chọn sách trên giá để đọc tại chỗ hoặc mượn về nhà;
 • Bạn đọc có thể đọc tại thư viện hoặc đem sang phòng tự học. Sách phải trả trước 15 giờ 45 cùng ngày;
 • Báo và tạp chí chỉ đọc tại chỗ;
 • Sách mượn về nhà làm thủ tục tại quầy lưu hành, mỗi lần mượn 03 cuốn với thời hạn 03 tuần (có thể gia hạn thêm 01 tuần);
 • Mượn sách quá hạn sẽ bị phạt 1.000 đ/cuốn/ngày trong thời hạn 30 ngày. Quá hạn sau 30 ngày, thư viện sẽ chuyển danh sách độc giả vi phạm cho phòng công tác sinh viên xử lý;
 • Mọi trường hợp sách bị mất mát, hư hỏng (rách, mất trang, dính bẩn, ẩm ướt,...) đều phải đền bù: giá bìa sách cộng thêm tiền xử lý mã vạch, tem từ, phân loại, nhãn (50.000 đ/cuốn);
 • Đem sách ra ngoài không qua thủ tục tại quầy lưu hành và bị hệ thống an ninh phát hiện sẽ bị xử phạt 100.000đ/cuốn, truất quyền độc giả và thông báo về phòng Công tác Sinh viên.