English
  Giới thiệu Tổng quan
 
THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Được xây dựng trên nền tảng Thư viện Cao học - Một mô hình thư viện hiện đại theo dự án với sự đầu tư ban đầu của Vụ Sau đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo và Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. Thành lập vào ngày 11/5/1995.
Địa chỉ:
 • Cơ sở 1:
     - 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
     - Điện thoại: (84 28) 6288 4499 Ext. 3200
     - Fax: (84 28) 3835 0096
     - Email: thuvien@hcmuns.edu.vn
     - Website: www.glib.hcmus.edu.vn
 • Cơ sở 2:
     - Linh Trung (Dãy nhà C), Quận Thủ Đức, TP.HCM
     - Điện thoại: (84 28) 3896 2822
Quan điểm:
Giá trị thư viện không phải ở chỗ thư viện có bao nhiêu tài nguyên thông tin mà là thư viện đáp ứng nhu cầu thông tin một cách có hiệu quả như thế nào từ nhiều nguồn ở khắp nơi thông qua công nghệ mới.
 
Mục tiêu:
Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên được thành lập trên quan điểm hiện đại và sử dụng công nghệ mới tạo điều kiện tiếp cận và truy hồi thông tin một cách dễ dàng, cũng như đáp ứng mọi yêu cầu thông tin cho mọi đối tượng độc giả.
Nhiệm vụ:
 • Phục vụ yêu cầu học tập, giảng dạy nghiên cứu của sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu thuộc trường ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
 • Đáp ứng yêu cầu thông tin của mọi đối tượng độc giả
Tổ chức:
DỊCH VỤ THÔNG TIN CÔNG TÁC KỸ THUẬT CÔNG CỤ & CÔNG NGHỆ

- Phòng Lưu hành
- Phòng Tham khảo
- Phòng Tạp chí
- Không gian học tập chung
- Phòng đọc cơ sở Linh Trung

- Bộ phận Tài nguyên thông tin
- Bộ phận Công nghệ Thông tin
- Bộ phận Thư viện số

- Phân loại Dewey
- Tiêu đề đề mục
- Biên mục Dublin Core
- Kết xuất biểu ghi MARC
   và Dublin Core
- Phần mềm mã nguồn mở
   Thư viện số Greenstone
- Cổng thông tin

 
Thư viện số :
 • Sử dụng phần mềm mã nguồn mở thư viện số Greenstone để tạo lập những Bộ sưu tập thông tin chuyên ngành Cổng thông tin tích hợp tài liệu điện tử từ mọi nguồn
 • Cổng thông tin tích hợp tài liệu điện tử từ mọi nguồn
Dịch vụ tham khảo:
Đáp ứng yêu cầu thông tin cho mọi đối tượng sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, vv... Thông tin được cung cấp bao gồm Danh mục tài liệu dạng thư tịch; tài liệu điện tử toàn văn dạng text, HTML, PDF,vv...; tài liệu đa phương tiện: hình ảnh, âm thanh, phim, vv... Cung cấp dưới hình thức in ấn, photocopy, CD-ROM, DVD, vv... Đặc biệt thông tin có thể tổ chức thành Bộ sưu tập chuyên ngành trên CD-ROM phục vụ truy tìm, lướt tìm theo tác giả, nhan đề, từ khóa, tiêu đề đề mục, vv...
 
Bộ sưu tập:
TÀI NGUYÊN IN ẤN TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ

 - Sách báo chuyên ngành
 - Tài liệu tham khảo
 - Ấn phẩm liên tục
 - Luận án sau đại học
 - Báo cáo khoa học
 - Kỷ yếu hội nghị.., v.v

- CD-ROM
- CSDL CD-ROM
- CSDL trực tuyến
- Bộ sưu tập thông tin kỹ thuật số, v.v

 
Tập huấn:
Thư viện thường xuyên tổ chức tập huấn:

 - Tổ chức và Quản lý thư viện điện tử
 - Phân loại Dewey
 - Định chủ đề
 - Mô tả AACR2  

- Biên mục MARC 21 và Dublin Core
- Công tác Tham khảo
- Thư viện số