English
 
  Liên kết Thư viện
 
thư viện trong nước
Thư viện Quốc gia
  Thư viện Quốc gia Việt Nam  
Thư viện Đại học
Thư viện ĐH Bách khoa Hà Nội
Thư viện ĐH Quốc gia Hà Nội Trung tâm học liệu ĐH Thái Nguyên
Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Thư viện ĐH Mỏ - Địa chất Trung tâm TTTV ĐH Vinh
Trung tâm Học liệu ĐH Huế Thư viện ĐH Kiến trúc TP.HCM Thư viện ĐH Kỹ thuật Công nghệ
Thư viện ĐH Sư Phạm Tp.HCM Thư viện ĐH Giao thông vận tải Tp. HCM Trung tâm học liệu ĐH Sài Gòn
Thư viện ĐH Công nghiệp Tp.HCM Thư viện ĐH Kinh tế Thư viện trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM
Thư viện ĐH DL Kỹ thuật Công nghệ Thư viện ĐH Mở Tp. HCM Trung tâm Thông tin - Thư viện ĐH Khánh Hòa
Thư viện ĐH Nông Lâm Thư viện ĐH Y tế công cộng Trung tâm Thông tin - Học liệu ĐH Đà Nẵng
Thư viện ĐH An Giang Thư viện ĐH Nha Trang Trung tâm học liệu ĐH Cần Thơ
 
thư viện nước ngoài
 
hiệp hội thư viện