English
 
  Bản tin 1998
 
Bản tin năm 1998
 
Số
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
 
 
Sổ tay
Mạng Thông tin Thư  viện Cao học
 
Tin sinh họat trong tháng
Họp Sơ kết Giai đoạn I của Dự án Thông tin Tư liệu ĐHQG-HCM
Họp ra mắt Ban Xây dựng Dự án Thành lập Trung tâm Thông tin-Thư viện ĐHQG-HCM
ĐHQG-HCM tổ chức ba khóa tập huấn "Căn bản nghiệp vụ thư viện hiện đại" tại Thư viện Cao học
Hội chợ giới thiệu ngành nghề và Triển lãm sách lần Thứ III tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
Tuần lễ "Hội thảo - Giới thiệu Chuyên đề" tại Hội chợ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
Khóa tập huấn "Căn bản nghiệp vụ thư viện hiện đại Tháng 11/98" tại Thư viện Cao học
Thành lập "Câu lạc bộ Thư viện"
   
Nghiệp vụ
Truyền tin và Thông tin trên Internet
   
Tài liệu mới
Thư mục Luận án và Luận văn Sau đại học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên