English
 
  Bản tin 1998
 
Bản tin năm 1998
 
Số
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
Tin sinh hoạt trong tháng
Những hoạt động đầu tiên của Ban Dự án Thông tin ĐHQG
Thư mời tham dự Hội nghị Thư viện hàng năm của Hiệp Hội Thư viện Hoa kỳ "ALA Annual Conference 1998"
Thư mời tham dự Hội thảo "NIT '98" tại Hà nội
Nhóm Cán bộ Thông tin và Thư viện Việt nam lên đường đi Anh quốc tham dự du khảo và hội thảo
 
Tin Hội thảo
"Các vấn đề quan trọng hiện nay trong công tác phân loại-biên mục." Tổ chức tại Thư viện Cao học vào ngày 02/4/1998
"ALA Annual Conference 1998" Hội nghị Thư viện hàng năm Hiệp Hội Thư viện Hoa kỳ tại Washington Convention Center, Washington, DC, từ 25/6 đến 02/7/1998
   
Nghiệp vụ
Giới thiệu DDC 21 (Những bản số liệu)
   
Tài liệu mới
Thư mục sách mới Tháng 3 - 1998