English
 
  Bản tin 1998
 
Bản tin năm 1998
 
Số
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
Châm ngôn hội nghị
Trích dẫn những phát biểu hay từ các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước
 
Sự kiện
Du khảo ở Vương quốc
Hội thảo quốc tế "The future of academic library management" tại viện ĐH East Anglia, Norwich, UK
   
Tin sinh hoạt trong tháng
Thư  viện Cao học vào INTERNET
Hội thảo "Các vấn đề quan trọng hiện nay trong công tác phân loại-biên mục " tại Thư viện Cao học, ngày 02/4/1998
Tọa đàm về công tác phân loại biên mục tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, ngày 09/4/1998
   
Nghiệp vụ
Giới thiệu DDC 21 (Bản sơ lược thứ ba - những lãnh vực hàng ngàn - 000 và 100)
   
 Tài liệu mới
CD-ROM mới tháng 4-98