English
 
  Bản tin 1998
 
Bản tin năm 1998
 
Số
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
Thông báo
Thư viện Cao học mở khóa tập huấn " Nghiệp vụ căn bản cho Thư viện hiện đại"
 
Tin sinh hoạt trong tháng
Ngày 24/9/1998 Mạng Intranet của Thư viện Cao bắt đầu hòa chung Mạng Đại học quốc gia
Thư viện Cao học tiếp nhận sách tặng từ Hội đồng liên trường đại học nói tiếng Pháp của Vương quốc Bỉ (C.I.U.F.-C.U.D./C.U.I.)
Thư viện Cao học hỗ trợ Thư viện ĐH Sư phạm, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và Thư viện ĐH Đà lạt xây dựng Mạng Intranet, cài đặt Hệ quản trị thư viện GLOC, và hướng dẫn nghiệp vụ.
Học sinh thành phố theo chương trình "Nhà khoa học tương lai" tham quan Thư viện Cao học và trường ĐH Khoa học Tự nhiên
   
Nghiệp vụ
Hiểu biết thêm về Subject Headings (Tiêu đề đề mục)
   
Tài liệu mới
Thư mục sách mới Tháng 9 - 1998