English
 
  Bản tin 1999
 
Bản tin năm 1999
 
Số
 
1
 
CÂU LẠC BỘ THƯ VIỆN
Lá thư Câu Lạc Bộ
Liên thông Thư viện
   
Chuyên đề
 
Tin Sinh hoạt CLB Thư viện & Thư viện thành viên
Web site của ĐHQG và các Trường thành viên cùng Thư viện Cao học được nhìn thấy từ Internet
   
Hội thảo quốc tế
"Local library - global community: the public library in the age of the Internet" 21-26 Số Ba 1999 tại Birmingham, Anh quốc
   
Thông báo
Tham gia thiết lập CSDL "Luận án và Luận văn sau đại học"
Liên hoan họp mặt cuối năm Ấm Lịch
   
Tài liệu mới
Thư mục sách mới Tháng 1/1999