English
 
  Bản tin 1999
 
Bản tin năm 1999
 
Số
 
10
 
CÂU LẠC BỘ THƯ VIỆN
Lá thư Câu Lạc Bộ
Bồi dưỡng nâng cao tay nghề
   
Chuyên đề
Kinh nghiệm chuyển đổi từ một Trường Đại học Thư viện thành một Trường Quản lý Thông tin tại Viện ĐH Brighton, Anh quốc - NGUYỄN MINH HIỆP (Thư viện ĐH Khoa học Tự Nhiên)
Hướng dẫn xây dựng số phân loại Dewey theo Ần bản Tóm lược lần thứ 13 của Khung DDC - LÊ NGỌC OÁNH (Thư viện ĐH Mở-Bán Công)
 
Giới thiệu Cơ sở đào tạo nghiệp vụ Thông tin-Thư viện
Trung tâm Mortenson về các chương trình thư viện thế giới, Viện ĐH Illinois tại Urbana-Champaign, Hoa kỳ - Một trung tâm đào tạo người huấn luyện nghiệp vụ Thông tin-Thư viện
   
Hội thảo quốc tế
Hội nghị "Information Age: Challenges and Oppotunities - Thời đại thông tin: Thách thức và cơ hội" do Hội Thư viện Chuyên ngành (Special Library Association) tổ chức tại Brighton, Anh quốc
   
Tin Sinh hoạt CLB Thư viện & Thư viện thành viên
Tổng kết Hội thảo CLB Thư viện Quý III/1999 tại Thư viện ĐH Nông Lâm ngày 02/10/1999
Thư viện Cao học nhận tạp chí tặng "Computers in Libraries: Complete Coverage of Library Information Technology" từ nhà tài trợ - Công ty 3M
   
Tài liệu mới
Thư mục sách mới 10/1999