English
 
  Bản tin 1999
 
Bản tin năm 1999
 
Số
 
12
 
CÂU LẠC BỘ THƯ VIỆN
Chuyên đề
Thư viện trong thời đại thông tin điện tử - Bùi Hoàng Tiến (Trung tâm CITA = Center for Internet Technology Applications)
Tạp chí: Nguồn thông tin quan trọng của Thư viện - Trịnh Công Thành (Thư viện ĐH Nông Lâm)
 
Tin Sinh hoạt CLB Thư viện & Thư viện thành viên
Quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án Thư viện ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Khóa huấn luyện nghiệp vụ Thư viện do ĐHQG TP. Hồ Chí Minh kết hợp với Viện ĐH Texas Tech, Hoa kỳ, tổ chức tại Hội trường ĐHQG từ 01 - 03/12/1999
Đoàn chuyên gia Thư viện Viện ĐH Kentucky, Hoa kỳ viếng thăm ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Hội đồng liên trường đại học nói tiếng Pháp của Vương quốc Bỉ (C.I.U.F.-C.U.D./C.U.I.) tặng sách đợt III cho Thư viện Cao học
   
Hội thảo quốc tế
Hội nghị lần thứ 11 của Quản thủ thư viện Đông Nam Á CONSAL "Stepping into the New Millennium: Challenges for Librarians and Information Professionals - Bước vào thiên niên kỷ mới: Những thách thức đối với nghề Thông tin và Thư viện" tại Suntec, Singapore từ 26 - 28/4/ 2000