English
 
  Bản tin 1999
 
Bản tin năm 1999
 
Số
 
5
 
CÂU LẠC BỘ THƯ VIỆN
BẢN TIN ĐIỆN TỬ - ELECTRONIC NEWSLETTER
Chuyên đề
Tiến trình xử lý sách: Truyền thống và hiện đại - NGUYỄN TUYẾN & TRẨN THỊ MỘNG LINH (Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên)
Truy cập thông tin trên Internet - NGUYỄN THỊ THANH MINH (Thư viện ĐH Cần Thơ)
   
Tin Sinh hoạt CLB Thư viện & Thư viện thành viên
ĐHQG họp bàn dự án "Thiết lập Thẻ Sinh viên và Thư viện chung"
Khóa tập huấn "Khai thác Mạng Thông tin Tư liệu ĐHQG TP Hồ Chí Minh và sử dụng Internet" cho Cán bộ- CNV Đại học Sư Phạm
Thư viện ĐH Mở-Bán Công TP. HCM tái hoạt động
   
Tài liệu mới
Thư mục sách mới Tháng 5/1999