English
 
  Bản tin 1999
 
Bản tin năm 1999
 
Số
 
6
 
CÂU LẠC BỘ THƯ VIỆN
BẢN TIN ĐIỆN TỬ - ELECTRONIC NEWSLETTER
Lá thư Câu Lạc Bộ
   
Chuyên đề
Tổ chức kho mở: Những khó khăn và tồn tại trong quản lý - TRẨN THỊ THU THỦY (Thư viện ĐH Nông Lâm)
Nâng cấp Thư viện cải tiến phương thức phục vụ - NGUYỄN THỊ BẢO (Thư viện ĐH Sư Phạm)
Về công tác dịch thuật và biên tập cuốn "Chọn tiêu đề đề mục cho Thư viện" - NGUYỄN MINH HIỆP & NGUYỄN TUYẾN (Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên)
   
Tin Sinh hoạt CLB Thư viện & Thư viện thành viên
CLB Thư viện nhận báo đóng bộ của Thời báo Kinh tế Sài gòn tặng
ĐHQG TP Hồ Chí Minh bắt đầu lập kế hoạch bổ sung tạp chí ngoại văn cho các Thư viện thành viên
Ban Chủ nhiệm CLB Thư viện họp bàn chương trình Hội thảo Quí II - 1999
Kế hoạch triển khai sử dụng Khung Phân loại Thập phân Dewey tại TT Thông tin-Thư viện ĐHQG Hà Nội
Lớp tập huấn "Khoa học Thư viện và các hệ thống thông tin" tại ĐH Nông Lâm, ĐHQG TP Hồ Chí Minh
 
Hội nghị quốc tế
Hội nghị Thư viện thế giới IFLA lần thứ 65 "Libraries as Gateways to an Enlightened World - Thư viện, cổng vào một thế giới khai sáng" 20-28 Tháng Tám 1999 tại Bangkok, Thái Lan
 
Liên thông tạp chí
Danh mục tạp chí ngoại văn tại các Thư viên thành viên CLB Thư viện
   
Tài liệu mới
Thư mục sách mới Tháng 6/1999