English
 
  Bản tin 1999
 
Bản tin năm 1999
 
Số
 
7
 
CÂU LẠC BỘ THƯ VIỆN
Lá thư Câu Lạc Bộ
Xu hướng mới trong hoạt động thư viện
   
Chuyên đề
Tổng kết Hội thảo CLB Thư viện Quý II/1999
Sinh viên làm việc bán thời gian - Điểm sáng tại Thư viện Khoa học Tự nhiên - DƯƠNG THÚY HƯƠNG (Thư viện ĐH Khoa học Tự Nhiên)
Đôi điều về việc xây dựng "Hệ thống Tiêu đề đề mục Việt ngữ" - NGUYỄN CỬU SÀ (Thư viện ĐH Khoa học Huế)
Tiêu đề đề mục trong hệ thống tra cứu thư viện - NGUYỄN MINH HIỆP (Thư viện ĐH Khoa học Tự Nhiên)
 
Tin Sinh hoạt CLB Thư viện & Thư viện thành viên
Lớp tập huấn "Bồi dưỡng kiến thức quản lý Thư viện cấp Tỉnh, Thành phố, Khu vực phía Nam" tại TP. Hồ Chí Minh từ 20/7 - 28/7/1999
Họp "Báo cáo kết quả phát triển phần mềm thư viện ĐHQG-HCM" tại ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Thông tin về các khóa tập huấn nghiệp vụ Thư viện do chuyên gia Hoa kỳ giảng dạy tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
   
Tài liệu mới
Thư mục sách mới Tháng 7/1999