English
 
  Bản tin 1999
 
Bản tin năm 1999
 
Số
 
8
 
CÂU LẠC BỘ THƯ VIỆN
Chuyên đề
Kho sách Thư viện từ "đóng" đến "mở"- DƯƠNG THÚY HƯƠNG (Thư viện ĐH Khoa học Tự Nhiên)
Vấn đề sử dụng Khung Phân loại Dewey ở Việt nam - ĐÀO HOÀNG THÚY
Tiêu đề đề mục (Subject Heading) và Từ Khóa (Keyword) - NGUYỄN MINH HIỆP (Thư viện ĐH Khoa học Tự Nhiên)
 
Tin Sinh hoạt CLB Thư viện & Thư viện thành viên
Lớp tập huấn "Telecommunication and Networking - Viễn thông và Phương pháp Mạng" tại Thư viện KHTH TP. Hồ Chí Minh từ 11/8 - 17/8/1999
Báo cáo chuyên đề của chuyên gia Hoa kỳ "Khai thác truy cập thông tin tại Hoa kỳ" tại Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. HCM ngày 27/8/1999
Thư viện ĐH Sư Phạm sẽ tổ chức Hướng dẫn sử dụng Thư viện cho toàn thể sinh viên trước khi cấp Thẻ Thư viện
   
Hội nghị quốc tế
Hội nghị thường niên của Hiệp hội Thư viện Thế giới IFLA '99 được tổ chức ở Bangkok, Thái Lan từ 20-28/8/1999
   
Tài liệu mới
Thư mục Luận văn Sau đại học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 8/1999