English
 
  Bản tin 2000
 
Bản tin năm 2000
 
Số
 
4
 
CÂU LẠC BỘ THƯ VIỆN
   
Chuyên đề
 
Tin Sinh hoạt CLB Thư viện & Thư viện thành viên
"Hội thảo chuyên đề Quý 1/2000 của Câu Lạc bộ Thư viện" ngày 25/3/2000 tại Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên
 
Hội thảo quốc tế
"Library Services for Distance Learners - Dịch vụ Thư viện cho người học từ xa" tại Viện ĐH Sunderland, Anh quốc từ 4-9/6/2000
 
Tài liệu mới