English
 
  Bản tin 2004
 
Bản tin năm 2004
 
Số
 
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

   

Chuyên đề
Thế giới Thư viện số. – NGUYỄN MINH HIỆP
Phần mềm nguồn mở Hòn đá xanh và việc phát triển Thư viện số. – ĐOÀN HỒNG NGHĨA
Xây dựng sưu tập với Hòn đá xanh - GREENSTONE. – NGUYỄN TUYẾN
10 lý do để Internet không thể thay thế cho Thư viện. – MARK Y. HERRING
Chuẩn trao đổi tài liệu số hóa dựa trên Dublin Core Metadata.– BAN QL CÁC DỰ ÁN CNTT, SỞ KH-CN TP. HCM
   
Tin sinh hoạt
Hội thảo tư vấn khu vực Châu Á-Thái Bình Dương “Phần mềm tự do và phần mềm nguồn mở”. Kuala Lumpur 11/2/04
Triển khai Dự án “Cải tạo và nâng cấp Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên”
Triển khai Dự án “Hệ thống Thông tin – Thư viện điện tử liên kết các trường đại học”
Đại hội lần II Liên hiệp Thư viện các trường đại học khu vực phía Nam.
Phiên họp Hội đồng tư vấn dịch thuật DDC lần thứ hai.
Lễ khánh thành Trung tâm Học liệu ĐH Huế - LearAning Resource Centre
Hội nghị bạn đọc 2004 – Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM
Hội thảo chuyên đề: 1. Phần mềm nguồn mở Thư viện số GREENSTONE. 2. Tài nguyên điện tử EUROMONITOR.
Lớp tập huấn “Quản lý Thư viện điện tử - Thư viện số” tại Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM
Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hội nghị Ủy Ban Hoạt động Trực tuyến Liên Thư viện Mạng Đại học ASEAN lần thứ nhất. Singapore 28-30/4/04
   
Chuyên đề
Phần mềm nguồn mở Thư viện số “Hòn đá xanh” – GREENSTONE
Dịch vụ Tham khảo Thư viện ĐH KHTN