English
 
  Bản tin 2004
 
Bản tin năm 2004
 
Số
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

      

Chuyên đề
Sử dụng Phần mềm nguồn mở Thư viện số Greenstone để xây dựng Kho Tài nguyên học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. – NGUYỄN MINH HIỆP

Góp ý về chính sách liên thông thư viện và tiến trình thúc đẩy liên thông thư viện. – LÊ NGỌC OÁNH

Áp dụng phương pháp điều tra thống kê trong việc xác định nhu cầu dùng tin của bạn đọc tại các thư viện. – ĐỖ ANH THƯ
Sự phát triển và sử dụng Thư viện số Greenstone trên thế giới. – NGUYỄN TUYẾN
Giới thiệu Thư viện số Đại học Khoa học Tự nhiên - Natural Sciences Digital Library .– THƯ VIỆN CAO HỌC
Thư viện Viện Thông tin Khoa học Xã hội vươn tới hiện đại hoá. – PGS. TS. VƯƠNG TOÀN
Đào tạo nghiệp vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm Thông tin tư liệu Đại học Đà Nẵng. – PHAN THỊ THU NGA
   
Tin sinh hoạt
Tập huấn "Phân loại Thập phân Dewey nâng cao" . Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM, 3-8/5/2004.
Du khảo các thư viện đại học Thái Lan. Từ 16-28/5/2004.
Du khảo các thư viện Singapore. Từ 13-16/6/2004.
Hội thảo tại RMIT-Việt Nam"Vấn đề tài trợ để phát triển đồng bộ hệ thống thư viện đại học" . TP. HCM, 29/6/2004.
Hội nghị lần thứ nhất Liên hiệp Thư viện Đại học Bắc - Nam "Tiến đến thống nhất hoạt động hai Liên hiệp Thư viện đại học". Nha Trang, 19-20/7/2004.
Lớp tập huấn Quy tắc biên mục Anh-Mỹ rút gọn AACR2 - 1988. TP. HCM, 9-13/8/2004.
Phiên họp Hội đồng tư vấn Dịch thuật DDC lần thứ ba. Thư viện Quốc gia, Hà Nội, 30/9/2004.