English
 
  Bản tin 2005
 
Bản tin năm 2005
 
Số
 
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Chuyên đề
MARC hay Dublin Core? Việc chuyển đổi MARC-Dublin Core và Dublin Core-MARC.
– NGUYỄN MINH HIỆP
Tham khảo Giao tiếp Trực tuyến – Chat Reference. – JUDITH F. GREEN
Kỹ năng truyền thông trong Dịch vụ tham khảo. – DƯƠNG THÚY HƯƠNG
Chiến lược Marketing trong công tác TT - thư viện. – PHAN THỊ THU NGA
Kinh nghiệm xây dựng thư viện số với phần mềm mã nguồn mở Greenstone.
– ĐẶNG ĐỨC NGUYÊN
Ứng dụng phần mềm nguồn mở TVS Greenstone trong việc tạo lập và phân phối kho
tài nguyên số hóa phục vụ giảng dạy và nghiên cứu trong trường đại học.
– NGUYỄN THANH MINH
Hướng tới đa dạng hóa dịch vụ thư viện ở Viện TT KHXN. – PGS. VƯƠNG TOÀN
Có một lớp học như thế. – HOÀNG TUYẾT ANH
   
Tin sinh hoạt
Hội thảo"Tổ chức hoạt động thông tin thư viện trong trường đại học" . Trung tâm Thông tin Tư liệu ĐH Đà Nẵng, 28-29/10/2004.
Tuần lễ khoa học - công nghệ và giáo dục đại học TP. HCM lần 2. Từ 11-13/11/2004.
Hội thảo “Các dự án trung tâm học liệu và thư viện tại Việt Nam”. Trung tâm học liệu ĐH Huế, 16/11/2004.
Hội thảo"Vai trò tài nguyên thông tin và dịch vụ thư viện đối với giáo dục đại học ở Việt Nam trong 10 năm tới" . Hà Nội, 9-10/12/2004.
Hội nghị lần thứ hai Liên hiệp Thư viện Đại học Bắc - Nam. Hà Nội, 11-12/12/2004.
Lớp tập huấn Định chủ đề và Lớp Thư viện số tại Thư viện ĐH KHTN
Chính sách liên thông trong dự án Hệ thống thông tin thư viện điện tử liên kết các trường đại học. – HCM, 31/12/2004
Hội thảo “Tổ chức hoạt động trong thư viện đại học”, Thư viện ĐH Công nghiệp TP. HCM, 28/01/2005.