English
 
  Bản tin 2005
 
Bản tin năm 2005
 
Số
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

   

Chuyên đề
Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên: Một chặng đường phát triển. - THƯ VIỆN CAO HỌC

Cán bộ thư viện FESAL tìm hiểu Dịch vụ Tham khảo - FESAL Librarians Discover Reference Services. - JUDITH F.GREEN

Cần phải dạy môn Dịch vụ Tham khảo cho sinh viên ngành Thư viện Thông tin học.
- LÊ NGỌC OÁNH
Công cụ Tham khảo - Reference Tools. - DƯƠNG THÚY HƯƠNG
Đóng góp của hoạt động thông tin thư viện vào nâng cao chất lượng luận văn
khoa học. - PGS. TS. VƯƠNG TOÀN
Phần mềm tự do MarcEdit. - ĐẶNG ĐỨC NGUYÊN
Ý tưởng về sự đổi mới. - NGUYỄN MINH HIỆP
Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên: Vài cảm nhận từ sinh viên Khoa Thư viện - Thông
tin Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn.
   
Tin sinh hoạt
Hội luận – Forum: “Thông tin - Thư viện” tại Viện Thông tin KHXH. Hà Nội, 24/3/2005.
Phiên họp Hội đồng tư vấn Dịch thuật DDC lần thứ tư. Thư viện Quốc gia, Hà Nội, 23/3/2005.
Các Lớp Tập huấn đầu năm 2005: Tổ chức và quản lý Thư viện điện tử – Dịch vụ tham khảo – Định chủ đề. Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên, Tháng Ba, Tư, và Năm.
Một Lớp Tập huấn đặc biệt “Thực hành nghiệp vụ Thông tin – Thư viện”. Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên, từ 3/4 – 7/5/2005.
Lễ khánh thành Thư viện Trung tâm ĐHQG – TP. HCM. Linh Trung, Thủ Đức, 29/4/2005.
Phiên họp trù bị “Hội nghị các Thư viện đại học và cao đẳng toàn quốc lần thứ nhất”. Hà Nội, 25/5/2005.