English
 
  Bản tin 2006
 
Bản tin năm 2006
 
Số
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

       

Chuyên đề
Cổng thông tin Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM. – NGUYỄN NGỌC NAM – NGUYỄN THỊ THU HÀ
Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM sử dụng công nghệ mới “Thin Client”. – LƯƠNG MINH HÒA
Bản chất công việc định chủ đề. – NGUYỄN MINH HIỆP
Nguồn thông tin miễn phí trên Internet: Đánh giá và sử dụng. – DƯƠNG THÚY HƯƠNG
Sử dụng Greenstone để xây dựng Bộ sưu tập thư viện số. – PHÒNG CÔNG TÁC KỸ THUẬT - THƯ VIỆN ĐH KHTN
Một số suy nghĩ về cán bộ thư viện trong thời kỳ công nghệ thông tin. – DƯƠNG THÁI NHƠN
Hoạt động thư viện góp phần giảm bớt sự cách biệt giàu/nghèo trong nền kinh tế tri thức. – PGS. TS. VƯƠNG TOÀN
   
Tin sinh hoạt
Hội nghị lần thứ ba Liên hiệp Thư viện Đại học Bắc - Nam. Trung tâm Học liệu ĐH Đà Nẵng, 20-21/10/2005.
Dự thảo Quy chế Thư viện Đại học. Trình bày tại Hội nghị 20/10/2005
Hội thảo “Dịch vụ thư viện đại học: Kinh nghiệm ĐH Saskatchewan”. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên HCM, 19/7/2005.
Lớp tập huấn Phân loại – Biên mục nâng cao tại Thư viện ĐH KHTN, 26/9-01/10/2005
Phiên họp Hội đồng tư vấn dịch thuật DDC lần thứ sáu. Hà Nội, 28/10/2005.
Hội nghị Ủy ban hoạt động trực tuyến liên thư viện Mạng đại học ASEAN (AUNILO) lần hai. Penang, Malaysia, 30/11-02/12/2005.
Du khảo Thư viện Puey Ungphakorn, ĐH Thammasat và Trung tâm tài nguyên ĐH Susan Dusit, Bangkok, Thailand, 9-13/12/2005.
Tập huấn tại Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu và Thư viện Hải Phú. Cuối năm 2005.
Tập huấn Dịch vụ Thông tin-Thư viện tại Thư viện ĐH Công nghiệp TP. HCM, 27/11/2005-15/01/2006.