English
 
  Bản tin 2006
 
Bản tin năm 2006
 
Số
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

       

Chuyên đề
Thư viện số với Hệ thống nguồn mở. – NGUYỄN MINH HIỆP
Sử dụng công nghệ mới để phát triển dịch vụ thông tin đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, và giảng dạy. – PHÒNG CÔNG TÁC KỸ THUẬT - THƯ VIỆN ĐH KHTN
Gặt hái siêu dữ liệu – Metadata Harvesting. – LƯƠNG MINH HÒA – DƯƠNG TÍCH ĐẠT
Ứng dụng phần mềm nguồn mở thư viện số Greenstone trong việc xây dựng bảo tàng tiền số hóa. – NGUYỄN THANH MINH
Nội dung kiến thức thông tin – Information Literacy. – TRẦN MẠNH TUẤN
Hướng tới một địa chỉ tin học cho tài liệu dịch. – PGS. TS. VƯƠNG TOÀN
Thư viện góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập ở bậc đại học. – LÊ NGỌC OÁNH
Cảm nhận của sinh viên kiến tập tại Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM
   
Tin sinh hoạt
Tiến đến thành lập Hội Thư viện Việt Nam
Khóa tập huấn”Bồi dưỡng năng lực đào tạo kiến thức thông tin cho cán bộ thư viện đại học”. Hà Nội, 8-12/5/2006
Phiên họp Hội đồng tư vấn dịch thuật DDC lần thứ bảy. TP. HCM, 20/2/2006
Du khảo New Zealand, từ 16-23/5/2006
Các lớp tập huấn tại Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên: Công tác biên mục – Tổ chức Mục lục trực tuyến, 24-29/4/2006 và Hướng dẫn thực hành xây dựng Bộ sưu tập thư viện số bằng Phần mềm nguồn mở Greenstone, 5-10/6/2006
Hội luận tại Trung tâm Thông tin Thư viện ĐH Đà Lạt, 23/6/2006
Hội thảo “Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và khai thác tài liệu ở thư viện”. Tuy Hòa, 7/7/2006