English
 
  Bản tin 2007
 
Bản tin năm 2007
 
Số
 
1
4
5
7
8
9
10
11
12
 
THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

       

Chuyên đề
Thương hiệu Đại học Quốc gia với Hệ thống thư viện. – NGUYỄN MINH HIỆP
Cần thiết phải có một Bộ tiêu đề đề mục Tiếng Việt trong Ngành Thông tin Thư viện Việt Nam. – LÊ NGỌC OÁNH
Thử đề xuất quy trình tự động tóm tắt văn bản khoa học. – PGS. TS. VƯƠNG TOÀN
Hệ thống Phần mềm quản lý thư viện của Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM – iPortLib. – DƯƠNG TÍCH ĐẠT
Khoa Thư viện Thông tin Trường Cao đẳng Sư phạm TP. HCM. – TS. NGUYỄN VĂN BẮNG
Đóng góp của chuyên viên hải ngoại vào việc phát triển thư viện trong nước. – LÂM VĨNH THẾ
Tin sinh hoạt
Hội nghị Ủy ban trực tuyến liên thư viện Mạng đại học ASEAN (AUNILO) lần thứ ba. Brunei, 18 – 20 /9/2006.
Khai giảng Lớp CĐ Thư viện Thông tin Khóa 1 của Trường Cao đẳng Sư phạm TP. HCM, 2/10/2006
Hội thảo FESAL “Kinh nghiệm phát triển liên kết thư viện”, Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM, 30/11/2006
Hội thảo tập huấn khu vực “Tạo lập thư viện số dùng WinISIS”, Colombo, Sri Lanka, 11 – 13/01/2007
Mười sự kiện Thông tin Thư viện Việt Nam nổi bật trong năm 2006 – do Mạng Thông tin Thư viện Việt Nam công bố
Giới thiệu sách mới
Tiếng Anh chuyên ngành thông tin – thư viện – English for Special Purpose: Library and Information Science