English
 
  Bản tin 2007
 
Bản tin năm 2007
 
Số
 
2
4
5
7
8
9
10
11
12
 
THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

       

Chuyên đề
Xây dựng hệ thuật ngữ Thông tin Thư viện, góp phần hoàn thiện ngôn ngữ khoa học Tiếng Việt. – PGS. TS. VƯƠNG TOÀN
Ấn định chỉ số phân loại Dewey. – NGUYỄN MINH HIỆP
Tính cách đa chức năng của các Trung tâm học liệu tại Việt Nam. – LÊ NGỌC OÁNH
Một số suy nghĩ về việc ứng dụng khổ mẫu MARC 21 trong việc lưu giữ và trao đổi tài nguyên thông tin. – DƯƠNG THÁI NHƠN
Gỉải pháp cổng thông tin thư viện điện tử dành cho các trường phổ thông trung học. – HOÀNG CÔNG QUANG HUY
Tâm sự của những người sẽ dẫn dắt tương lai. – ĐINH THỊ HỒNG THÚY, NGUYỄN TẠ HỒNG TÂM, LÊ THỊ HẰNG
Tin sinh hoạt
Hội nghị Ban chấp hành CONSAL XIV lần thứ nhất – Huế, 20- 21/4/2007
Hội thảo khoa học “Thư viện trường học bậc trung học” – Đại học Sài Gòn, TP. HCM., 5/5/2007
Lớp tập huấn "Nâng cao kiến thức Quản lý và Nghiệp vụ cho cán bộ thư viện huyện (khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và khu vực miền Đông Nam Bộ)” – Thư viện Tổng hợp Sóc Trăng, 28/5-02/6/2007
Hội thảo “Áp dụng DDC trong các thư viện Việt Nam” – Thư viện Quốc gia – Hà Nội, 8/6/2007